Hat?rla Sevgili atv 22.00

Hat?rla Sevgili?nin yeni sezon b?l?mleri 1969 ?ubat??ndan devam ediyor. Ahmet, R?ya?n?n kendi k?z? oldu?unu ??rendikten sonra b?y?k ?alkant?lar ya?ayacak ve Yasemin?le Necdet?in hayat? art?k asla eskisi gibi olmayacak.


Hat?rla Sevgili?nin yeni sezon b?l?mleri 1969 ?ubat??ndan devam ediyor. Ahmet, R?ya?n?n kendi k?z? oldu?unu ??rendikten sonra b?y?k ?alkant?lar ya?ayacak ve Yasemin?le Necdet?in hayat? art?k asla eskisi gibi olmayacak. Deniz?in a??r yaral? hastaneye kald?r?lmas? Defne ve aileler i?in b?y?k ?ok yarat?yor. ?lkede, siyasetin giderek sertle?ti?i g?nler... Deniz Gezmi? ve Mahir ?ayan??n da aralar?nda oldu?u devrimci gen?ler, ?rg?tler kurmaya y?neliyor. Dizide i??i hareketleri de yo?un olarak yer alacak. Eski Demokrat Partili R?za tekrar siyasete d?nme umuduyla ?al??malara ba?l?yor. Demirel h?k?meti, ?smet ?n?n??n?n de deste?ini alarak eski DP?lilerin siyasi haklar?n? geri vermeye ?al??acak...
www.evrensel.net