Mu?la?da ?enlik ba?l?yor

16. Mu?la K?lt?r ?enli?i bug?n ba?l?yor. Mu?la?da yer alan bir?ok sivil toplum kurulu?unun yan? s?ra Mu?la Valili?i ve Mu?la Belediye?sinin destekledi?i ?enlik, 14-16 Eyl?l tarihleri aras?nda d?zenlenecek.


16. Mu?la K?lt?r ?enli?i bug?n ba?l?yor. Mu?la?da yer alan bir?ok sivil toplum kurulu?unun yan? s?ra Mu?la Valili?i ve Mu?la Belediye?sinin destekledi?i ?enlik, 14-16 Eyl?l tarihleri aras?nda d?zenlenecek.
Saburhane Mahallesi?ndeki tarihi ?araphanenin a??l??? ile ba?layacak ?enli?in ikinci g?n?nde toplu s?nnet ??leni ile birlikte ?ocuklara y?nelik etkinlikler yap?lacak. Yine ?enli?in ikinci g?n?nde ?K?reselle?en D?nyaya Kar?? Duru?un Yolu Sanat? adl? s?yle?inin ger?ekle?ece?i ?enlikte, Marmaris Yatch Marina?da ?1. Boks ??leni? Yar??mas? d?zenlenecek. ?enli?in son g?n?nde ?iir dinletisi, s?yle?iler ve t?rk? dinletisinin yan? s?ra Cumhuriyet Meydan??nda Onur Ak?n sevenleriyle bulu?acak.
Son g?n?nde Mu?la yemekleri ve y?resel zeybek yar??mas?yla havai fi?ek g?sterisinin yap?laca?? ?enlikte, ayr?ca Kenan G?rb?z?e ait ?Ya?ayan Mu?la? konulu foto?raf sergisi tarihi ?zbekler Evi?nde a??lacak.
Bug?n d?zenlenecek Ertu?rul Alada???n ?Geleneksel Mimaride E?itlik ve ?e?itlilik? s?yle?isi, yar?n Duvar Sahnesi?nin Bir Memleket Destan? tiyatro oyunu, pazar g?n? trap at?? g?sterisi ve ok?uluk g?sterisi, ?enlik kapsam?nda d?zenlenecek etkinliklerden birka??. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net