?ncirler sahildeydi

Alt?noluk sahillerinde iki kad?n. Gelin ile kaynana, yan yana. G?ne? tepelerinde, bah?elerinden toplad?klar? incirleri be?endirmeye ?al???yorlar. Ellerinde iki kasa. ?zenle tek tek dizilmi? incirler.


Alt?noluk sahillerinde iki kad?n. Gelin ile kaynana, yan yana. G?ne? tepelerinde, bah?elerinden toplad?klar? incirleri be?endirmeye ?al???yorlar. Ellerinde iki kasa. ?zenle tek tek dizilmi? incirler. Ay?e teyze anlat?yor: ?Bizim i?imiz yaz ba??ndan yaz sonuna. Bah?eden toplay?p incirleri getiriyoruz. Bazen tek bazen iki kasa satt???m?z oluyor. Bunlar? sat?nca ?ocuklar? denize sokup sonra evimize gidiyoruz. ??imize g?c?m?ze...? (Alt?noluk/EVRENSEL)
www.evrensel.net