14 Eylül 2007 00:00

Dosyay? avukata bile vermediler

Agos Gazetesi Genel Yay?n Y?netmeni Hrant Dink?in ailesinin avukat? Bahri Belen, Trabzon Valili?i?nin baz? Emniyet g?revlileri hakk?nda soru?turma izni vermemesi karar?yla ilgili dosyay? incelemek ve fotokopi almak i?in valilik ...

Paylaş

Agos Gazetesi Genel Yay?n Y?netmeni Hrant Dink?in ailesinin avukat? Bahri Belen, Trabzon Valili?i?nin baz? Emniyet g?revlileri hakk?nda soru?turma izni vermemesi karar?yla ilgili dosyay? incelemek ve fotokopi almak i?in valilik makam?na dilek?eyle ba?vurdu. Belen, dosyan?n, i?indeki bilgiler gizli oldu?u gerek?esiyle kendisine verilmedi?ini s?yledi.
?stanbul Barosu avukatlar?ndan Belen valilik ??k???nda gazetecilere yapt??? a??klamada, Trabzon Valili?i?nin, Hrant Dink cinayetiyle ilgili olarak baz? g?venlik g?revlileri hakk?nda soru?turma izni verilmemesi karar?n? i?eren dosyay? incelemek istediklerini belirterek, ?Bize dosyadaki bilgilerin gizli oldu?u s?ylendi? dedi. Soru?turma izni verilmemesiyle ilgili dosyay? detayl? olarak incelemek istediklerini ifade eden Belen, ?unlar? s?yledi: ?Bu konuda sa?l?kl? bir karar verebilmek, tahkikat dosyas?n?n eksiksiz ve titizlikle incelenmesiyle olanakl?d?r. Bu konuda gizlilik kayd?yla baz? dosyalar?n verilmemesi, adil yarg?lanma a??s?ndan kabul edilemez. Bu nedenle dosyadan t?m belgelerin fotokopilerinin verilmesini istiyoruz.? Belen, Trabzon?da bulundu?u s?re i?erisinde olayla ilgili ?e?itli dosyalar? inceleyece?ini kaydetti.
Dink ailesi, Hrant Dink?in 19 Ocak 2007 tarihinde ?ld?r?lmesi olay?nda Trabzon Emniyet M?d?rl??? g?revlilerinin, ?su?lar?n ?nlenmesinde memuriyet g?revlerini gere?i gibi yapmad?klar?? iddias?yla ?ikayette bulunmu?, Trabzon Valili?i, s?z konusu Emniyet g?revlilerinin ?zerine at?lacak herhangi bir kusur bulunmad???, ayr?ca Dink?in ?ld?r?lece?i konusunda 17 kez ihbar yap?ld??? iddias?n?n da do?ru olmad??? y?n?nde karar alm??t?. (Trabzon/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Kenan Evren gitti demokrasi geldi

SONRAKİ HABER

Cem Uzan, mal varlıklarına el konulması için açılan davayı kazandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa