Metin Oktay an?ld?

Galatasaray ve T?rk futbol tarihinin efsane isimlerinden, ?Ta?s?z Kral? lakapl? Metin Oktay, ?l?m?n?n 16. y?ld?n?m?nde an?ld?.
Metin Oktay??n Kozlu Mezarl????ndaki kabri ba??nda ger?ekle?tirilen anma...


Galatasaray ve T?rk futbol tarihinin efsane isimlerinden, ?Ta?s?z Kral? lakapl? Metin Oktay, ?l?m?n?n 16. y?ld?n?m?nde an?ld?.
Metin Oktay??n Kozlu Mezarl????ndaki kabri ba??nda ger?ekle?tirilen anma t?renine, Galatasaray Kul?b? Ba?kan? ?zhan Canayd?n, y?netim kurulu ?yesi Cengiz ?zyal??n, altyap?dan gen? sporcular ve baz? taraftarlar ile Metin Oktay??n yak?nlar? kat?ld?.
?zhan Canayd?n, okunan dualar?n ard?ndan yapt??? konu?mada, Metin Oktay?a seslenerek, ?Bug?n yine beraberiz. Verdi?in dostluk ve karde?lik mesajlar?n? hasretle ar?yoruz. Eski bir karde?in ve bug?nk? ba?kan?n olarak seni rahmetle an?yoruz? dedi.
Canayd?n ayr?ca, anma t?renine kat?lan taraftarlara da sergiledikleri bu davran??tan ?t?r? te?ekk?r etti. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net