Bulgar bilimciler eylemde

Bulgaristan?da gen? bilimciler, h?k?metin e?itim, bilim ve k?lt?r politikas?n? protesto etti. Demokrasi Meydan??nda d?zenlenen g?steriye 100 gen? bilimci kat?ld?.


Bulgaristan?da gen? bilimciler, h?k?metin e?itim, bilim ve k?lt?r politikas?n? protesto etti. Demokrasi Meydan??nda d?zenlenen g?steriye 100 gen? bilimci kat?ld?.
Bilimcilerin renkli nitelendirmeleriyle ?enlenen eylemde gen? bilimciler, e?itim, k?lt?r ve bilimin ?can ?eki?en bir hasta durumuna d??t???n?? belirterek, ?Biz hastay? kurtar?n diye ba??r?yoruz, onlar estetik yapmaya ?al???yorlar? dediler. Bilimciler, Cumhurba?kan??n? ?yeni geli?melere a??k olmad???? i?in ?eski bir bilgisayar?, Ba?bakan?? ise ?enerjideki ba?ar?s?zl???? y?z?nden bozuk bir ak?m ?l?er ile ??d?llendirdiler.? (DI? HABERLER)
www.evrensel.net