Menemen?de sevin

Menemen Yamanlar Da???nda kire?-m?c?r oca?? a?mak isteyen ?zt?re Kire??ilik A??ye, yarg? karar? ile yol kapand?. ?zmir 3. ?dare Mahkemesi, ?i?letmenin i?me suyu kaynaklar?na yak?n oldu?u, ?evre ve insan sa?l???n?n olumsuz y?nde...


Menemen Yamanlar Da???nda kire?-m?c?r oca?? a?mak isteyen ?zt?re Kire??ilik A??ye, yarg? karar? ile yol kapand?. ?zmir 3. ?dare Mahkemesi, ?i?letmenin i?me suyu kaynaklar?na yak?n oldu?u, ?evre ve insan sa?l???n?n olumsuz y?nde etkilenece?i? gerek?esi ile ?irketin ba?vurusunu reddetti.
?lk kez Menemen?in kurtulu? g?n? olan 9 Eyl?l?de, EGE?EP Y?r?tme Kurulu ?yesi Vezan Karabulut, Prof. Dr. A.Osman Karababa ve Prof. Dr. ?mit Erdem?in konu?mac? olduklar?, il?enin ?evre sorunlar? ile ilgili panelde duyurulan bu haber, il?ede ya?ayan vatanda?lara 85 y?l sonra yeni bir kurtulu? sevinci ya?att?. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net