Robotlar show 20.00

?Robots? (2005)Y?netmen : Chris Wedge


?ok sevilen ?Buz Devri? animasyonunun Oscar ?d?ll? y?netmeni Chris Wedge, bu kez izleyiciyi sevimli g?r?n??l? robotlar?n d?nyas?na g?t?r?yor. Uluslararas? festivallerden ?d?ller alm?? ba?ar?l? bir animasyon filmi. Rodney Copperbottom, d?nyan?n daha g?zel bir yer olmas?n? isteyen dahi bir mucittir. Hayattaki en b?y?k amac?, idol? B?y?k Weld?le tan??makt?r. Bu u?urda, Bay Weld?e yeni icad?n? sunmak ?zere robot kentine do?ru yola ??kan Rodney, yolculu?unda g?zel Cappy?yle, k?t? niyetli Ratchet?la ve Fender?in ba??n? ?ekti?i toplumd??? ?pasl?lar?la kar??la??r.
www.evrensel.net