Fotoğraf: Evrensel

Profes?r ve Hulahop darbeyi sorguluyor

Nesrin Kazankaya?n?n yaz?p y?netti?i ?Profes?r ve Hulahop? adl? oyun, 21 Eyl?l 2007?de Uluslar aras? K?br?s Tiyatro Festivali?nde pr?miyer yap?yor. 1982 y?l?nda ge?en oyunda, darbe sonras? ko?ullar bir fizik profes?r? ve hulahup ...


Nesrin Kazankaya?n?n yaz?p y?netti?i ?Profes?r ve Hulahop? adl? oyun, 21 Eyl?l 2007?de Uluslar aras? K?br?s Tiyatro Festivali?nde pr?miyer yap?yor. 1982 y?l?nda ge?en oyunda, darbe sonras? ko?ullar bir fizik profes?r? ve hulahup oynayan bir kad?n?n g?z?nden yans?t?l?yor.
?Profes?r ve Hulahop? Tiyatro Pera-Eren Uluerg?ven Sahnesi?nde ?stanbullu izleyicilerle 19 Ekim tarihinde bulu?acak. Dramaturgisini ?afak Eruyar??n, dekor-kost?m tasar?m?n? Nil?fer Moayeri?nin, ???k tasar?m?n? Y?ksel Aymaz??n, y?netmen yard?mc?l???n? Zeynep ?zden?in yapt??? oyunda ?stanbul ?ehir Tiyatrolar? sanat??lar?ndan Engin Alkan ve Nesrin Kazankaya rol al?yor.
Oyunun konusu ??yle: 1982 y?l?n?n karl? bir ak?am vaktinde konferansa giden fizik profes?r?, da? yolunda arabas? bozulunca, bo? bir lokantaya s???n?r. Profes?r? lokantada ?ocuklu?unun g?zel ?ark?lar?n? ?alan eski bir m?zik dolab? ve hulahopuyla g?zel, ?ocuksu bir kad?n beklemektedir. Yeni tan??an kad?n ve adam kurduklar? zorunlu ili?kide duygusal, gerilimli ve s?rprizli bir gece ge?irirler. Geceden sabaha s?ren birlikteli?e 1982 T?rkiye?sinin ac?l? politik s?reci, ?ark?lar, dans, alkol ve kuantum fizi?i e?lik eder. Her ikisi de ge?mi? ve gelecekleri ?zerine varolu?lar?n? sorgulayarak bilim insan? ve kad?n olman?n sosyal sorumlulu?unu benliklerinde duyumsarlar.
Askeri darbeyle sosyo k?lt?rel ve bilimsel gelece?ine ipotek konulan 1982 T?rkiye?sinin sanc?l? d?nemi, bir bilim insan?n?n bak?? a??s?ndan sergilenir. Simon&Garfunkel?dan, Bob Dylan?a, Loretta Lynn?den Joan Baez?a uzanan altm??l? y?llar?n m?zi?i ise, oyun ki?ilerinin ?alkant?l? d?nyalar?n?, ne?elerini, d??avurduklar? ?fkelerini yans?tmakta ve d???nsel z?plamalara yol a?maktad?r. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net