Faiz indirimi s?rmeli

Ankara Ticaret Odas? (ATO) Ba?kan? Sinan Ayg?n, Merkez Bankas??n?n faiz indiriminin, b?y?me h?z?n?n d??t??? bir d?nemde al?nan, yerinde bir karar oldu?unu belirterek indirim s?recinin devam etmesi,...


Ankara Ticaret Odas? (ATO) Ba?kan? Sinan Ayg?n, Merkez Bankas??n?n faiz indiriminin, b?y?me h?z?n?n d??t??? bir d?nemde al?nan, yerinde bir karar oldu?unu belirterek indirim s?recinin devam etmesi, y?l sonuna kadar en az 3-4 puanl?k daha indirime gidilmesi talebinde bulundu.
Sinan Ayg?n yapt??? yaz?l? a??klamada, GSMH b?y?me h?z?n?n y?ll?k bazda y?zde 5?in alt?na d??t???ne i?aret ederken, enflasyonun y?n?n? a?a?? do?ru ?evirdi?i bir d?nemde faiz indirimine gidilmesinin do?al oldu?unu ifade etti.
Her 1 puanl?k faizin b?t?eye getirdi?i ek maliyetin 2.5 milyar YTL oldu?una dikkat ?eken Sinan Ayg?n, bu nedenle faiz indiriminin devam?n?n gelmesi gerekti?ini belirtti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net