15 Eylül 2007 00:00

Diyarbak?r G?l?e ilgi g?stermedi

Cumhurba?kan? se?ildikten sonra ilk yurt i?i gezisini b?lgeye yapan Abdullah G?l?e Diyarbak?r?da ilgi g?sterilmedi. Cumhurba?kan? G?l, valilik bah?esindeki kalabal??? az g?r?nce konu?maktan vazge?ti.

Paylaş

Cumhurba?kan? se?ildikten sonra ilk yurt i?i gezisini b?lgeye yapan Abdullah G?l?e Diyarbak?r?da ilgi g?sterilmedi. Cumhurba?kan? G?l, valilik bah?esindeki kalabal??? az g?r?nce konu?maktan vazge?ti.
Cumhurba?kan? Abdullah G?l, d?n saat 12.00?de askeri helikopterle ??rnak?tan Diyarbak?r?a geldi.
Cumhurba?kan? G?l??, Diyarbak?r Havaalan??nda Tar?m ve K?yi?leri Bakan? Mehdi Eker, Diyarbak?r Valili?ine vekaleten atanan H?seyin Avni Mutlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutan? Korgeneral Bekir Kalyoncu, B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir, Diyarbak?r Milletvekilleri ve ?teki yetkililer kar??lad?.
Cumhurba?kan? G?l, kar??lamada haz?r bulunan askeri mangay? selamlad?. Kar??lama s?ras?nda yerel giysili ?ocuklar Cumhurba?kan? Abdullah G?l?e ?i?ek sundular.
Namaz k?ld?
Cumhurba?kan? G?l, daha sonra S?mer Camii?nde Cuma Namaz? k?ld?. Avluda namaz k?lmak i?in bekleyenler G?l?? alk??larla kar??lad?.
Kitle ?rg?tleriyle toplant? yapt?
Valilikte 35 kitle ?rg?t? ile bas?na kapal? bir g?r??me ger?ekle?tiren G?l, daha sonra konu?ma yapmak i?in ayr?lan b?l?me ge?ti. Valilik bah?esindeki 400 ki?iyi g?r?nce ?a?k?na d?nen G?l, konu?ma yapmaktan vazge?ti. 7. Kolordu ve Dicle ?niversitesi?ni ziyaret eden G?l, ak?am saatlerinde Diyarbak?r?dan ayr?ld?.(Diyarbak?r/EVRENSEL)

DTP?li Kaplan: G?l yeni bir a??l?m yapmak istiyor

DTP ??rnak Milletvekili Hasip Kaplan: Cumhurba?kan??n?n ??rnak?taki gezisine, protokolden iki DTP?li milletvekili olarak kat?ld?k. Vali bize bir brifing sundu, ?ehrin sosyo ekonomik yap?s? ile ilgili olarak. O esnada Cumhurba?kan??yla 1 saat 20 dakkika bir sohbetimiz oldu. Cumhuriyetin farkl?l?klar? kucaklamas? gerekti?ini, bu y?nde ?al??malar?n?n devam edece?ini s?yledi. Cumhurba?kan??n?n sorunlar? yerinde g?rmesi, yerinde dinlemesi ?nemlidir bizce. B?lgeye ilgisi oldu?unu g?steriyor. ?zal?dan sonra ilk Cumhurba?kan??d?r b?lgeye ziyarette bulunan. Daha ?nceki cumhurba?kanlar?n?n kitle ?rg?tleriyle ve farkl? siyasi parti temsicileriyle g?r??meleri olmuyordu. Bu y?nleriyle bak?ld??? zaman, san?r?m yeni bir a??l?m yapmak istiyor yeni Cumhurba?kan?. Yeni Cumhurba?kan??n?n iyi niyetini sorgulamadan, g?rmek, dinlemek laz?m kan?s?nday?m.
ÖNCEKİ HABER

Yoksulluk ?ad?ra s??mad?

SONRAKİ HABER

Bursa'da mahallelinin arsenikli su tepkisi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa