Milletvekilleri halkla iftar yeme?inde bulu?tu

Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir, ilk kademe belediye ba?kanlar? ve DTP milletvekilleri, belediyenin Aziziye Mahallesi?nde a?t??? ?ad?rdaki iftar yeme?ine kat?ld?.


Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir, ilk kademe belediye ba?kanlar? ve DTP milletvekilleri, belediyenin Aziziye Mahallesi?nde a?t??? ?ad?rdaki iftar yeme?ine kat?ld?.
Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi ile ilk kademe belediyelerinin ?stasyon, Aziziye, Ben u Sen, Diclekent, ?skanevleri ve Da?kap??da kurduklar? iftar ?ad?r?nda vatanda?lar, ilk orucunu a?t?. Aziziye?deki iftar ?ad?r?ndaki iftar yeme?ine B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir, Yeni?ehir Belediye Ba?kan? F?rat Anl?, Ba?lar Belediye Ba?kan? Yurdusev ?zs?kmenler, Kayap?nar Belediye Ba?kan? Z?lk?f Karatekin, g?revden al?nan Sur Belediye Ba?kan? Abdullah Demirba?, DTP Meclis Grup Ba?kan Vekili ve Diyarbak?r Milletvekili Selahattin Demirta?, Diyarbak?r Milletvekili G?lten K??anak, DTP ?l Ba?kan? Hilmi Aydo?du, Ba?kan Yard?mc?s? Musa Fariso?ullar? da kat?ld?. 400 ki?inin ayn? anda yemek yiyebildi?i iftar ?ad?r?nda men? tavuk ha?lama, pilav ve ho?aftan olu?tu. ?ocuklar?n da yo?un ilgi g?sterdi?i ?ad?rda, belediye ba?kanlar? ve milletvekilleri yurtta?larla birlikte s?raya girip iftar yeme?i ald?.
Siirt?in Kurtalan il?esinde Kurtalan Belediyesi bah?esinde a??lan iftar ?ad?r?na siyasi parti ve kitle ?rg?t? temsilcilerinin de aralar?nda bulundu?u ?ok say?da ki?i kat?ld?. Burada k?sa bir konu?ma yapan Kurtalan Belediye Ba?kan? Murat Ceylan, Ramazan ay?n?n t?m M?sl?man alemine hay?rl? olmas?n? dileyerek, Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n, DTP?li belediyelere ayr?mc?l?k yapmas?n? k?nad?. K?z?ltepe?de ilk iftar yeme?i Mehmet Sincar an?s?na verildi.
K?z?ltepe Belediyesi, Ramazan ay? nedeniyle iftar ?ad?r?nda ilk yeme?i, ?ld?r?len DEP Milletvekili Mehmet Sincar an?s?na verdi.Batman Belediyesi Ramazan ay? vesilesiyle Musa Anter, Ahmet Kaya ve Edip Solmaz halkevlerinde ve ?pragaz Mahallesi?nde iftar ?ad?r? a?t?.
Mersin ?zg?r Yurtta? Hareketi taraf?ndan Ramazan ay? nedeniyle kurulan iftar ?ad?r?nda Abdullah ?calan ?zerindeki tecrit protesto edildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net