15 Eylül 2007 00:00

?Utan?? davas? yine ertelendi

1977?de jandarma kur?unuyla s?rt?ndan vurularak ?ld?r?len Ertu?rul Karakaya?y? mezar? ba??nda and?klar? i?in aralar?nda Karakaya?n?n 73 ya??ndaki, g?zleri g?rmeyen annesinin de bulundu?u 21 ki?i hakk?nda a??lan ?utan? davas?? devam ...

Paylaş

1977?de jandarma kur?unuyla s?rt?ndan vurularak ?ld?r?len Ertu?rul Karakaya?y? mezar? ba??nda and?klar? i?in aralar?nda Karakaya?n?n 73 ya??ndaki, g?zleri g?rmeyen annesinin de bulundu?u 21 ki?i hakk?nda a??lan ?utan? davas?? devam ediyor. Salihli 1. Sulh Ceza Mahkemesi?nde g?r?len ve san?k avukatlar?n?n yarg?c?n tarafs?zl???n? yitirdi?i gerek?esiyle reddi hakim talebinde bulundu?u ?nceki duru?man?n ard?ndan yap?lan d?nk? duru?ma da, Ertu?rul Karakaya?y? ?ld?ren eri yarg?layan ve beraat karar? veren Ankara 8. A??r Ceza Mahkemesi?nden istenen belgelerin gelmemesi nedeniyle ertelendi. ?st mahkeme reddi hakim talebini kabul etmezken, hakim g?rev de?i?ikli?i nedeniyle de?i?ti.
Karakaya dosyas? a??ls?n
Mahkemede konu?an san?k avukatlar?, ?nceki y?llarda Deniz Gezmi? ve arkada?lar?n? ananlar hakk?nda a??lan davalardan ??kan beraat kararlar?n? emsal g?stererek davan?n bitirilmesini ve Ankara 8. A??r Ceza Mahkemesi?nin belgeleri g?ndermemesinin sebebinin sorulmas?n? talep etti. Duru?mada s?z alan san?klar ise davan?n d???r?lerek Ertu?rul Karakaya dosyas?n?n yeniden a??lmas?n? talep etti.
Duru?mada s?z alan san?klar, ortada bir su? olmad???n? belirterek su?lu ilan edildikten sonra su?lar?n?n ara?t?r?ld???n? ve bunun da 12 Eyl?l d?zeninin bir yans?mas? oldu?unu belirttiler. Mahkemede ?san?k? s?fat?yla yarg?lanan Okan Eser, savc?n?n su? uydurdu?unu ve bu nedenle TCK?n?n 271. maddesine g?re 3 y?la kadar hapis istemiyle yarg?lanmas? gerekti?ini belirterek, ?Biz su? i?lemedik. Bu san?k sandalyesinde biz de?il savc? ve polislerin oturmas? gerekiyor? dedi. Eser, T?rkiye?de ba??ms?zl?k isteyen, emekten ve e?itlikten yana olanlar?n su?lu gibi g?sterilmek istendi?ini ve toplumdan tecrit edilmeye ?al???ld???n? s?yledi.
Duru?ma, Ankara 8. A??r Ceza Mahkemesi?nden kay?p oldu?u s?ylenen Ertu?rul Karakaya?n?n otopsi raporu ve di?er belgelerin tekrar istenmesi i?in 16 Kas?m tarihine ertelendi. (Salihli/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Bizler de okumak istiyoruz

SONRAKİ HABER

Çanak anten tamir eden işçi çatıdan düştü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa