Bizler de okumak istiyoruz

Mu??un Bulan?k il?esinde k?z ??renciler okula g?nderilmiyor. ?lk??retimi bitirdikten sonra k?yde kalan k?z ??renciler ?zellikle bar?nma sorunu ya?ad?klar?ndan ?t?r? okula g?nderilmiyor.


Mu??un Bulan?k il?esinde k?z ??renciler okula g?nderilmiyor. ?lk??retimi bitirdikten sonra k?yde kalan k?z ??renciler ?zellikle bar?nma sorunu ya?ad?klar?ndan ?t?r? okula g?nderilmiyor. Kendi hallerine b?rak?lan bu ??renciler ile yapt???m?z sohbette g?z ya?lar? i?erisinde okula gitmek istediklerini ancak ailelerinin buna kar?? ??kt???n? ve hala bir umutlar? oldu?unu dile getiriyorlar. ?Okusayd?n?z gelecekte hangi mesle?e y?nelmek isterdiniz? diye sordu?umuzda ise, hepsi heyecanla ??retmen, avukat, m?hendis olmak istediklerini s?yl?yorlar. Evde anneye yard?mc? olmak zorunda olunmas?, maddi imkans?zl?klar ya da gidecekleri okullarda yurtlar?n olmamas? ve bar?nma sorununun ya?anmas?, okula gidememelerinin sadece birka? nedeni. ?ocuklar?n aileleri ise ekonomik anlamda k?zlar?n? okutmakta g??l?k ?ekeceklerini, k?zlar? okula g?nderirlerse hayvanlara bakacak kimsenini kalmayaca??n? s?yl?yorlar. ?mkans?zl?klar nedeniyle Fatmalar, Dilanlar niceleri okuyam?yorlar.
(Mu?/EVRENSEL)
Rojda I??k
www.evrensel.net