la fonten

 • Yaz zaman? kar?nca gece g?nd?z ?al???rken a?ustos b?ce?i vur patlas?n ?al oynas?n tak?lm??. Hikaye gere?i k?? gelmi?, kar?nca s?cac?k evinde afiyet i?inde ya??yorken bir g?n kap?s? ?alm??. Bakm?? a?ustos b?ce?i.


  Yaz zaman? kar?nca gece g?nd?z ?al???rken a?ustos b?ce?i vur patlas?n ?al oynas?n tak?lm??. Hikaye gere?i k?? gelmi?, kar?nca s?cac?k evinde afiyet i?inde ya??yorken bir g?n kap?s? ?alm??. Bakm?? a?ustos b?ce?i. Tamam demi?, yaz boyunca saz ?ald?n, ?imdi a? kald?n ve benden yemek istemeye geldin degil mi?
  A?ustos b?ce?i ?Yoo! Yanl?? anlad?n? demi? ?Biz yaz boyunca saz ?al?nca, ay?pt?r s?ylemesi biraz para yapt?k. Hatta me?hur da oldum, ?imdi Avrupa turnesine ??k?yorum. Belki oralardan istedi?in bir ?eyler vard?r diye sormaya geldim? demi?. Kar?nca:
  - Yok, bir ?ey istemiyorum. Ama Fransa?ya u?rayacaks?n de?il mi?
  - Evet...
  -?yi o zaman. Parise?te La Fonten diye biri var, onun y?z?ne bir t?k?r benim i?in, oldu mu?
  www.evrensel.net