Irk?? ?ark?ya provokatif klip

T?rk?c? ?smail T?r?t??n ?Plan Yapmay?n Plan? adl? ?ark?s?na uyarlanan ve kime ait oldu?u belirtilmeyen klipte Dink?in katillerine ?vg?ler dizilmesi t?m T?rkiye?de tepki ?ekti.


T?rk?c? ?smail T?r?t??n ?Plan Yapmay?n Plan? adl? ?ark?s?na uyarlanan ve kime ait oldu?u belirtilmeyen klipte Dink?in katillerine ?vg?ler dizilmesi t?m T?rkiye?de tepki ?ekti.
Youtube?da yay?nlanan klipte, ?Vatan satsa bir ki?i an?nda biter i?i?? s?zleriyle birlikte, ?ld?r?len gazeteci Hrant Dink ve katil zanl?lar?n?n foto?raflar? yer al?yor.
Hrant Dink cinayeti zanl?lar? O.S. ve Yasin Hayal?i kahraman olarak g?steren klibe konu olan t?rk?n?n s?zleri Ozan Arif?e ait. Klipte ?ark?n?n ?B?rak?n ?an ?almay?/Ermenici olmay?...? b?l?mlerinde Hrant Dink?in cenazesinde toplanan on binlere g?ndermede bulunulurken, O.S. ve Yasin Hayal, ?O g?n ?yle desinler/ Bug?n b?yle desinler/ Fatihalar, Yasinler/ Bitmez Karadeniz?de...? s?zleriyle ?v?l?yor. G?r?nt?lerde ise O.S.?nin Samsun Emniyeti?nde ?ekilen T?rk bayra?? alt?ndaki foto?raflar? yer al?yor.
Klipte Agos Gazetesi Genel Yay?n Y?netmeni Hrant Dink cinayetine destek verilirken, cinayeti i?leyen ve organize edenler kahraman ilan ediliyor.
Youtube payla??m sitesinde yay?nlanmaya ba?layan klibin son g?r?nt?lerinde ?Bizde varken bu duru?. Emiceniz olsa Bush. Alay?n?z 5 kuru?? s?zleri e?li?inde 5 Yeni Kuru? etraf?na yerle?tirilen Ba?bakan Erdo?an, 10. Cumhurba?kan? Sezer, B?lent Ar?n?, T?rkiye?nin ilk Nobel ?d?ll? yazar? Orhan Pamuk, sanat??lar Z?lf? Livaneli, Selda Ba?can ve Ahmet Kaya?ya ?5 Kuru?luk? ki?iler muamelesi yap?l?yor.
?smail T?r?t kliple ilgili olarak ?Ben sadece Karadeniz?de oynanan oyunlara dikkat ?ekmek istedim. Ozan Arif?in eline bile?ine sa?l?k. O s?zlerinin bir kelimesinden bile rahats?z de?ilim? dedi. Ozan Arif de su?lamalar? reddederek ?Ben o destanda kimseyi kast etmedim? dedi.
Su? duyurusu
Dink ailesinin avukat? Erdal Do?an, klip ve t?rk?yle ilgili su? duyurusunda bulunacaklar?n? s?yledi.
Artan tepkiler ?zerine ?rk?? klip youtube sitesinden kald?r?ld?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net