Memur maa?? 11 y?l geriden geliyor

Memur, h?k?metin ?nerdi?i maa? art???yla ?u anki refah seviyesi kabul edilen gelire ancak 11 y?lda ula?abiliyor


Memur, h?k?metin ?nerdi?i maa? art???yla ?u anki refah seviyesi kabul edilen gelire ancak 11 y?lda ula?abiliyor.
T?rkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi, a?l?k ve yoksulluk s?n?r?nda hi?bir y?kseli? olmasa bile mevcut maa? art???yla en d???k dereceli memur maa??n?n ancak 11 y?l, ortalama memur maa??n?n ise 8 y?l sonra bug?n?n refah ?creti olan 2 bin 250 YTL?nin ?zerine ??kabilece?ini bildirdi.
Memur maa?lar? a?l?k s?n?r?na yak?n
T?rkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi?nin yapt??? ara?t?rmada, a?ustos ay? itibariyle a?l?k s?n?r?n?n 865 YTL, refah seviyesinin ise 2 bin 250 YTL oldu?u, buna kar??l?k en d???k dereceli memurun maa??n?n 733 YTL, ortalama memur maa??n?n ise 980 YTL oldu?u an?msat?ld?.
?? h?k?mete kal?rsa...
Ara?t?rmaya g?re, h?k?metin toplu g?r??melerde sundu?u ?cret art??? hayata ge?erse, memurlar?n a?l?k ve yoksulluk s?n?r?ndan kurtularak refaha ula?mas? m?mk?n olamayacak. A?l?k ve yoksulluk s?n?r?nda hi?bir y?kseli? olmasa dahi, h?k?metin ?ng?rd??? maa? art???yla en d???k dereceli memur maa?? ancak 11 y?l, ortalama memur maa?? ise 8 y?l sonra bug?n?n refah ?creti olan 2 bin 250 YTL?yi yakalayacak. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net