Musa Anter Bas?n ?d?lleri sahiplerini buldu

G?ndem gazetesi taraf?ndan 15?incisi d?zenlenen Musa Anter ve Bas?n ?ehitleri Gazetecilik ?d?lleri?nin sahipleri belli oldu.


G?ndem gazetesi taraf?ndan 15?incisi d?zenlenen Musa Anter ve Bas?n ?ehitleri Gazetecilik ?d?lleri?nin sahipleri belli oldu. Haber dal?nda birincilik ?d?l?n? Milliyet gazetesinden Belma Ak?ura, ?Duayen istihbarat?? Cevat ?ne??ten tarihi ?zele?tiri? ba?l?kl? s?yle?isi ile kazand?. Yar??man?n haber dal?nda Tu?rul Ery?lmaz, Adnan Gen?, Fatih Polat, Celal Ba?lang?? ve H?seyin Aykol?dan olu?an j?ri, Ahmet ??k??n ??ki t?r gazeteci vard?r: TSK yanl?lar?, TSK kar??tlar?? haberine, -bask?lar nedeniyle kapanmak zorunda kalan Nokta dergisi nezdinde- ?J?ri ?zel ?d?l?? vermeyi uygun buldu.
Yar??man?n karikat?r dal?nda Raif Zor, ?Bar?? ??in? adl? eseriyle birinci oldu. Karikat?r j?risi Tan Oral, G?lay Batur, Ender ?zkahraman, Rewhat ve Halil ?ncesu?dan olu?uyordu. Foto?raf dal?nda Avrupa Foto?raf Ajans??nda ?al??an Sedat Suna ????i Taksim?e ??karsa? adl? foto?raf?yla birincilik ?d?l?n? kazand?. Yar??man?n foto?raf dal?ndaki j?risi Ramazan ?zt?rk, G?ltekin Tetik, ?sa ?elik, ?erkes Karada? ve Veysi Polat?tan olu?uyordu. Yar??maya kat?lan gazetecilerden Ramazan Yavuz?a da J?ri ?zel ?d?l? verilmesi uygun bulundu. Ramazan Yavuz, yar??maya ?Irakl? mini?in ABD ile bilek g?re?i? foto?raf?yla kat?lm??t?.
Bu arada, G?ndem Gazetesi ?? yay?n kurulu?una ?zel ?d?l verilmesi karar? ald?. Gazetenin kapand??? d?nemlerdeki ?abas?yla Ger?ek Demokrasi gazetesi, ?zg?r Bas?n Gelene?iyle Dayan??ma ?zel ?d?l??ne lay?k bulundu. ?lk g?nl?k K?rt?e gazete Azadiya Welat?a, K?rt?eye Katk? ?zel ?d?l?, bas?n ?zg?rl??? m?cadelesinde Genel Yay?n Y?netmeni Hrant Dink?i ?ehit veren Agos gazetesine Bas?n ?zg?rl??? ?zel ?d?l? verildi.
?d?l t?reni Diyarbak?r?daGazeteci Musa Anter, 20 Eyl?l g?n? Diyarbak?r Seyrantepe Semti?nde saat 12.00?de vuruldu?u yerde ve Mardin Nusaybin il?esine ba?l? Akarsu beldesinde mezar? ba??nda an?lacak. Bas?n ?d?lleri t?reni ise 21 Eyl?l 2007 g?n? Diyarbak?r Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi?nde saat 19.30?da ger?ekle?tirilecek. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net