Tayland?da u?ak inerken piste ?ak?ld?

Tayland??n g?neyindeki Puket havaalan?na inerken piste ?ak?lan u?akta bulunan yolculardan en az 87?si ?ld?.


Tayland??n g?neyindeki Puket havaalan?na inerken piste ?ak?lan u?akta bulunan yolculardan en az 87?si ?ld?. U?a??n k?t? hava ko?ullar? nedeniyle yere ?ak?ld??? belirtilirken, u?akta bulunan 43 yolcunun ise kurtuldu?u bildirildi.
Taylandl? sivil havac?l?k yetkilisi Chiasak Angkauwan, TiTV televizyonuna yapt??? a??klamada, u?a??n kuleden ini? izni istedi?ini, ancak pilotun k?t? hava ko?ullar?, ?iddetli r?zgar ve ya?mur nedeniyle pisti iyi g?remedi?ini s?yledi.
Angkauwan, ?U?ak piste ?ak?ld? ve iki par?aya ayr?ld?. Can kayb? olmas?ndan endi?e ediyoruz? dedi. Yetkili, MD-80 tipi u?a??n, Tayland??n ?One-Two-Go? havayollar?na ait oldu?unu s?yledi.
?lerleyen saatlerde a??klama yapan Tayland Sa?l?k Bakan? Mongkol Na Songkhla, k?t? hava ko?ullar? nedeniyle meydana gelen kazada, aralar?nda yabanc?lar?n da bulundu?u 87 ki?inin ?ld???n? bildirdi.
Sa?l?k Bakan? Songkhla, ?Kazada 87 ki?i ?ld?, 43 ki?i kurtuldu? diye a??klama yapt?.
Hastane yetkilileri, kazadan kurtulan ?ngiltere, Avusturya, Avustralya, ?rlanda, Hollanda, ?ran ve ?talya uyruklu 29 ki?inin tedavi alt?na al?nd???n?, 5?inin durumunun a??r oldu?unu belirttiler. U?akta, 123 yolcu ve 5 ki?ilik m?rettebat bulunuyordu.(DI? HABERLER)
www.evrensel.net