Eski Ramazan gelenekleri Tekirda? sahillerinde sandallar

Tekirda?l? Ara?t?rmac?-Yazar Sezai Gen??z, Ramazan geleneklerinin bir?o?unun Tekirda??da kaybolmak ?zere oldu?unu belirterek, ge?mi?te Tekirda?l?lar?n Ramazan ay?nda sandallarla sahil turlar? yapt???n? s?yledi


Tekirda?l? Ara?t?rmac?-Yazar Sezai Gen??z, Ramazan geleneklerinin bir?o?unun Tekirda??da kaybolmak ?zere oldu?unu belirterek, ge?mi?te Tekirda?l?lar?n Ramazan ay?nda sandallarla sahil turlar? yapt???n? s?yledi. Tekirda??da Ramazan ay?n?n 15?inci g?n?nden sonra bayram haz?rl?klar? ba?lad???n? ifade eden Gen??z, ??Ramazan aylar?nda sandallarla sahil turlar? d?zenlenirdi. Evler bayrama haz?rlan?r, ?ocuklar i?in giyecek tela?? ba?lard?. ?ocuklar bayram yerinde atlara, midillilere ve s?slenmi? merkeplere binerlerdi?? diye konu?tu. Gen??z, belediye binas? ?n bah?esindeki havuz kenar?nda ise sazlar?n ?al?nd???n? ifade etti.
Hikayeli Ramazan geceleri
?anl?urfa?da eski ramazanlarda, g?nler ?nce evlerde bu aya haz?rl?k olarak hummal? bir ?al??ma yap?l?rken ay?n ba?lamas?yla birlikte teravih namaz?ndan sonra kahvehanelerde ??Arzu ile Kamber??, ??Tahir ile Z?hre?? gibi hikayeler anlat?l?rd?. Folklor ara?t?rmac?s? Abuzer Akb?y?k, ???anl?urfa?da Ramazan ay?n?n en ?nemli geleneklerinden biri de ?Meddah??n anlatt??? hikayelerdi. ?zellikle kentin me?hur K?ro?lu Kahvesi?nde ?Meddah? gelir, Arzu ile Kamber, Tahir ile Z?hre ve buna benzer hikayeler anlat?rm??. Vatanda?lar da teravihten sonra kahvehaneye gelir, hikayeleri dinlermi?. Meddah, ?Yar?n ak?am devam?n? anlataca??m? diyerek hikayenin en heyecanl? yerinde hikayeyi kesermi?. Bu gelenek ay s?resince devam edermi?? dedi. Folklor ara?t?rmac?s?, kentte Ramazan ay? gelmeden ?nce evlerde kad?nlar?n hummal? bir ?al??ma i?erisine girdi?ini s?yledi. Kad?nlar?n evlerinde Ramazan ay? s?resince yetecek kadar saclarda ekmek yapt???n?, isot (k?rm?z? biber) biber sal?as?, tur?u, ?ehriye ve peynir gibi ?e?itli g?da maddelerini haz?rlad???n? belirten Akb?y?k, ay?n ba?lamas?yla birlikte iftar vaktinde en g?zel yemekleri haz?rlamaya ?al??an kad?nlar?n, bundan kom?usuna da mutlaka ikramda bulundu?unu anlatt?. Akb?y?k, kentte bu aya ?zg? olarak ??kehke?? (simit) haz?rland???n?, bunun iftardan sonra ve sahurlarda ?ayla birlikte yenildi?ini ve baharatl? k?l?n?e (pasta) haz?rland???n? aktard?.
www.evrensel.net