Be?ikta? faturay? hakeme kesti

Be?ikta? Teknik Direkt?r? Ertu?rul Sa?lam ve Be?ikta? Kul?p Ba?kan? Y?ld?r?m Demir?ren 0-0 biten Ankaraspor ma??ndan sonra yapt?klar? a??klamalarda ma??n hakemini ele?tirirken, kaybedilen 2 puandan ma??n hakemi Vedat Y?ksel?i sorumlu tuttular


Be?ikta? Teknik Direkt?r? Ertu?rul Sa?lam ve Be?ikta? Kul?p Ba?kan? Y?ld?r?m Demir?ren 0-0 biten Ankaraspor ma??ndan sonra yapt?klar? a??klamalarda ma??n hakemini ele?tirirken, kaybedilen 2 puandan ma??n hakemi Vedat Y?ksel?i sorumlu tuttular.
Ma?tan sonra bas?n mensuplar?n?n kar??s?na ge?en Ertu?rul Sa?lam, gols?z beraberlik i?in ?zg?n olduklar?n? vurgulayarak ?Puan kay?plar? can?m?z? s?k?yor? dedi.
Sa?lam, ligdeki konumlar? itibariyle bu ma?ta al?nacak 3 puan?n kendilerini ligin ?st s?ralar?na daha ?ok yakla?t?raca??n? ve Avrupa ?ampiyonlar Ligi ma?? ?ncesinde ayr?ca moral olaca??n? kaydederek, ?Ankaraspor kar??s?nda kaybetti?imiz 2 puan, Kayserispor ma??ndan sonra kaybetti?imiz en ?nemli puanlar oldu. Bu da can?m?z? fazlas?yla s?kt?. Trib?nleri dolduran taraftarlar?m?z? bu sonu?la mutlu edemedik. Taraftarlar?m?z? sevindirecek sonu?lar? Marsilya?da almak istiyoruz. Bunun i?in de tak?m?n gol ayaklar?n?n daha ?ok ?al??mas? ve ?retken olmas? gerekiyor? diye konu?tu.
Siyah-beyazl?lar?n teknik direkt?r? ma??n uzatma dakikas?nda bulduklar? ve hakemin iptal etti?i golle ilgili olarak da ?Son dakikada geli?en ve hakemin iptal etti?i gol pozisyonu i?in Ankaraspor kalecisi de ma?tan sonra pozisyona ?gol? dedi. Hakemler i?in ?ok konu?mad?m. Ama olmayan bir ?eyi varm?? gibi g?stermelerini de anlam?? de?ilim. Nizami gol oldu?u s?ylenen bu pozisyonda hakem de hata yapm?? olabilir. ?yi niyetle bakmak gerekir. Bizim gibi onlar da hata yapabilirler? yan?t?n? verdi.
?Gerekirse ?ekiliriz?
Be?ikta? Kul?b? Ba?kan? Y?ld?r?m Demir?ren ise hem hakemlerin, hem de Futbol Federasyonu?nun dikkatli olmas? gerekti?ini s?yledi.
Ma??n ard?ndan sert a??klamalarda bulunan Y?ld?r?m Demir?ren, Be?ikta???n b?y?k bir camiya oldu?unu belirterek ?Yumru?unu bir indirirse kimse alt?ndan kalkamaz. Hem federasyon, hem de hakemler dikkatli olmal?. Bu gidi?ata bir ?dur? denilmezse biz de gerekeni yapar?z. Gerekirse tak?m? sahaya da ??kartmay?z. Herkes haddini bilecek? ifadelerini kulland?.
Kocaman: Gol nizami
Ankaraspor Teknik Direkt?r? Aykut Kocaman, Be?ikta???n son dakikada kazand???, ancak hakem Vedat Y?ksel taraf?ndan ge?ersiz say?lan gol i?in, ?Be?ikta???n gol? temiz bir gole benziyor? dedi.
Aykut Kocaman, ma??n ard?ndan d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, ligde 4 haftan?n geride kald???n? belirterek, ?Be?ikta?, bu kar??la?ma ?ncesi lig ikincisiydi ve 4 gol atm??t?. Biz de toplamda 4 gol att?k ve lig sonuncusuyduk. Ge?en 4 haftan?n bizde yaratt??? tahribat kolay gol yemekti. Be?ikta? kar??s?na skor beklentisiyle ??kmad?k. Amac?m?z rakibe kolay pozisyon vermemekti ve bu d???nceyle oynad?k. ?kinci yar?ya kadar kafam?zdakileri sahaya iyi yans?tt?k. ?kinci yar?da daha etkili ataklarla gol pozisyonlar?na da girdik. Ma??n genel ritmi beraberli?i gerektiriyordu? diye konu?tu.
Kocaman, son dakikada a?larla bulu?an golle birlikte yenildiklerini d???nd?klerini, ancak hakemin iptal karar?yla 1 puan kazand?klar?n? ifade ederek, ?Ma? sonras?nda tekrar izleme f?rsat?m oldu. Be?ikta???n gol? temiz bir gole benziyor. Bu ma??n tart??mal? bir ?ekilde bitmesinden ?zg?n?m? dedi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net