?vey K?zkarde?in ?tiraflar? cnbc-e 20,00

?Confessions of an Ugly Stepsister? (2002)
Y?netmen:Gavin Millar
Oyuncular:Stockard Channing, Azura Skye,Trudie Styler


?nl? ?K?lkedisi? masal? bu kez farkl? bir perspektifle geliyor kar??m?za. Gavin Millar??n y?netti?i film, herkesin neredeyse ezbere bildi?i ?yk?y? ?irkin ?vey karde?in bak?? a??s?yla anlat?yor. De?i?ik bir kurguyla t?m tahminleri bo?a ??karan film, bu beklenmedik hamleleri ile izleyiciyi avl?yor. Gregory McGuire??n roman?ndan beyazperdeye uyarlanan film iyi, k?t?, g?zel ve ?irkin gibi kavramlar ?zerine ilgin? saptamalar? ve g??l? oyuncu kadrosuyla izleyenleri etkileyecek bir yap?m. Annesiz b?y?yen gen? k?z, babas?n?n evlendi?i kad?n?n k?zlar? ile anla?makta g??l?k ?ekmektedir. Baba ?l?nce, kad?nlar aras?ndaki ili?kiler daha da kar???k bir hal al?r...
www.evrensel.net