OSB kurulacak

K?r?khan Ticaret Odas? Ba?kan? Halil ?brahim Cesur, Organize Sanayi B?lgesi kurmak i?in Hassa yolu ?zerindeki Alaybeyli mevkiinde in?aat ?al??malar?na ba?layacaklar?n? s?yledi.


K?r?khan Ticaret Odas? Ba?kan? Halil ?brahim Cesur, Organize Sanayi B?lgesi kurmak i?in Hassa yolu ?zerindeki Alaybeyli mevkiinde in?aat ?al??malar?na ba?layacaklar?n? s?yledi.
Hatay??n K?r?khan il?esinde bin d?n?m arsa sat?n ald?klar?n? belirten Cesur, ?Konfeksiyon, tekstil, sabun, konserve, bitkisel ya? ve pamuk ??p?nden sunta gibi ?retim yapan b?y?k kurulu?lar?m?z var. Bunlar il?enin de?i?ik yerlerine yay?lm?? durumdalar. Odam?za kay?tl? 870 ?yemizin b?y?k b?l?m?n? Organize Sanayi B?lgesi?ne ta??may? hedefliyoruz? dedi. Cesur, 500 i?yeri kapasiteli b?lgeyi ?n?m?zdeki y?l?n ortalar?nda tamamlamay? hedeflediklerini s?zlerine ekledi. (Hatay/D?HA)
www.evrensel.net