Burns bug?n T?rkiye?de

ABD D??i?leri Bakanl????n?n siyasi i?lerden sorumlu m?ste?ar? Nicholas Burns, resmi temaslarda bulunmak ?zere T?rkiye?ye geliyor. Edinilen bilgiye g?re, bug?n T?rkiye?ye gelerek ?stanbul?da temaslarda bulunacak olan Burns,...


ABD D??i?leri Bakanl????n?n siyasi i?lerden sorumlu m?ste?ar? Nicholas Burns, resmi temaslarda bulunmak ?zere T?rkiye?ye geliyor. Edinilen bilgiye g?re, bug?n T?rkiye?ye gelerek ?stanbul?da temaslarda bulunacak olan Burns, 19 Eyl?l ?ar?amba g?n? de Ankara?da resmi ziyaretler yapacak.
Burns??n program?na ili?kin ?al??malar devam ederken, Amerikal? yetkilinin Cumhurba?kan? Abdullah G?l, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ve D??i?leri Bakanl??? M?ste?ar? Ertu?rul Apakan ile bir araya gelmesi ?ng?r?l?yor. ABD D??i?leri Bakanl????n?n ?? numaral? ismi Burns, son olarak Ankara?y? ocak ay?nda ziyaret etmi?ti.
Erdo?an, Bush?la g?r??ecek
Ba?bakan Tayyip Erdo?an, 20 Eyl?l Per?embe g?n? 9 g?nl?k ABD gezisine ??k?yor. Erdo?an, kat?laca?? BM Genel Kurulu toplant?s?nda bir?ok ikili temasta bulunacak. Erdo?an??n daha sonraki bir tarihte de Washington?a bir ziyarette bulunacarak Bush ile bir g?r??me yapacak. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net