Ankara?da trafik fel? oldu

?lk??retim ve liselerde uzun yaz tatilinin bitip, 2007-2008 E?itim-??retim Y?l??n?n ba?lad??? ilk g?n, Ankara?da trafik adeta fel? oldu. 10-15 dakikal?k k?sa mesafelere bile bir saatten ?nce ula??lamad??? Ankara?da, okullar?n ...


?lk??retim ve liselerde uzun yaz tatilinin bitip, 2007-2008 E?itim-??retim Y?l??n?n ba?lad??? ilk g?n, Ankara?da trafik adeta fel? oldu. 10-15 dakikal?k k?sa mesafelere bile bir saatten ?nce ula??lamad??? Ankara?da, okullar?n a??lmas?na yol yap?m ?al??malar? da eklenince, Ankaral? i?e gidebilmek i?in b?y?k bir m?cadele verdi.
K?z?lay?a 10-15 dakika mesafedeki Dikmen, Sokullu, ?ve?ler?in birle?ti?i Dikmen Caddesi?nde ara?lar dakikalarca hareket bile edemedi. Okullar?n a??lmas?na Dikmen Caddesi yol yap?m ?al??malar? da eklenince, trafik adeta i?kenceye d?n??t?.
Ankaral?, sadece Dikmen de?il di?er semtlerde de sabah saatlerinde i?e gidebilmek i?in saatlerce trafikte m?cadele vermek zorunda kald?. G?nler ?ncesinden yap?lan, ?Toplu ula??m ara?lar?n? tercih edin, sabah saatlerinde ?zel ara?lar? trafi?e ??karmay?n? uyar?s?n?n ise dikkate al?nmad??? g?zlendi.
Mamak b?lgesinde de yo?un trafik nedeniyle ?al??anlar i?lerine ge? kald?lar. ?zellikle bir?ok mahalleyi birbirine ba?layan g?bekler adeta fel? oldu. Balgat ve civar? ile Ulus-Yenimahalle-Bat?kent hatt? da yo?un trafik nedeniyle s?r?c?lere s?k?nt? yaratt?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net