Deprem su seviyesini y?kseltti

Kahramanmara???n Il?ca beldesinde, ya?anan orta ?iddetteki depremler sonras?nda yeralt? su seviyesinin 6 metre y?kseldi?i belirlendi.
Il?ca Belediye Ba?kan? Aslan Ka?maz, yapt??? a??klamada, depremler ...


Kahramanmara???n Il?ca beldesinde, ya?anan orta ?iddetteki depremler sonras?nda yeralt? su seviyesinin 6 metre y?kseldi?i belirlendi.
Il?ca Belediye Ba?kan? Aslan Ka?maz, yapt??? a??klamada, depremler nedeniyle korkuya ve endi?eye kap?lan belde halk?n?n, korkudan evlerine giremediklerini s?yledi. Beldelerinin kapl?cas?yla bilindi?ini ifade eden Aslan Ka?maz, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?Depremler sonras?nda kapl?calar?m?za su temin etti?imiz kuyularda ?l??mler yapt?k. Orta ?iddetteki depremlerle sars?lan beldemizde yeralt? su seviyesinin 6 metre y?kseldi?ini belirledik. Suda biraz da bulan?kl?k g?zledik. Kuyulardan ald???m?z suyun s?cakl???na ili?kin bir de?i?iklik saptayamad?k.?
100 ev hasar g?rd?
Ka?maz, depremler nedeniyle beldede 100 kadar evin hasar g?rd???n? ifade ederek, ?Pe? pe?e gelen iki deprem sonras?nda vatanda?lar korku ve endi?e ya??yor. Kahramanmara? Sivil Savunma M?d?rl???n?n g?nderdi?i 105 ?ad?r yeterli de?il? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net