Bombal? minib?s ile ilgili 7 ki?i sorguda

Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l????n?n talimat?yla Van??n Ba?kale il?esinde d?zenlenen operasyonda g?zalt?na al?nan 7 ki?inin sorgusuna d?n de devam edilirken, soru?turma kapsam?nda 11 ki?inin de arand??? bildirildi.


Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l????n?n talimat?yla Van??n Ba?kale il?esinde d?zenlenen operasyonda g?zalt?na al?nan 7 ki?inin sorgusuna d?n de devam edilirken, soru?turma kapsam?nda 11 ki?inin de arand??? bildirildi.
Al?nan bilgiye g?re, 11 Eyl?l?de S?hhiye Pazar? yan?ndaki ?ok katl? otoparkta patlay?c? y?kl? minib?s bulunmas?yla ilgili ba?lat?lan soru?turma kapsam?nda, Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???, ilgili kurumlara 18 ki?inin yakalanmas? i?in yaz? g?nderdi. Talimat do?rultusunda, minib?ste ele ge?irilen 3 ayr? cep telefonu i?erisindeki sim kartlarda kay?tl? bulunan ve s?z konusu telefonlar? daha ?nce kulland?klar? belirlenen 18 ki?inin yakalanmas? i?in Ba?kale il?esinde operasyon d?zenlendi. Operasyon kapsam?nda, kimlikleri a??klanmayan 2?si kad?n 7 ki?i g?zalt?na al?n?rken, listede ismi bulunan 11 ki?inin yakalanmas? i?in operasyonun geni? ?apl? s?rd?r?ld??? belirtildi.
Bu arada, Ter?rle M?cadele ?ubesi?nde sorgular? devam eden 7 ki?i i?in Cumhuriyet Ba?savc?l????ndan ek s?re talep edilmezken ?zanl?lar?n PKK ile ba?lant?lar?n?n olup olmad???n?n ara?t?r?ld???? ve gerek g?r?ld??? takdirde Ankara?ya g?nderilebilece?i ifade edildi. (Van/EVRENSEL)
www.evrensel.net