??retmenin tayinine veli protestosu

Bolu?da Milli Egemenlik ?lk??retim Okulu?nda s?n?f ??retmeni ?.K?nin s?n?ftaki bilgisayarda porno CD izledi?i iddias?yla bir ba?ka okula tayin edilmesini, veliler alk??larla protesto etti.


Bolu?da Milli Egemenlik ?lk??retim Okulu?nda s?n?f ??retmeni ?.K?nin s?n?ftaki bilgisayarda porno CD izledi?i iddias?yla bir ba?ka okula tayin edilmesini, veliler alk??larla protesto etti. Veliler, ??retmenin tekrar okula d?nmesini istedi.
?.K?nin su?suz oldu?unu belirten veliler, m?fetti? g?revlendirilerek ger?e?in a???a ??kar?lmas?n? istedi.
S?n?f ??retmeni ?.K?nin su?suz yere kurban edildi?ini belirten ??renci velisi Murat K?rkan, ?Biz ??retmenimizi geri istiyoruz? dedi. Velilerden ?smail ?zt?rk ise, bakanl???n konuyla ilgili m?fetti? g?revlendirmesini isterken, Nesrin Ula?, ?Yok yere tayin edildi? diye konu?tu. (Bolu/EVRENSEL)
www.evrensel.net