G?NL?K

 • Yok, eskileri anma merasimine girme merak? yok?
  Bir zamanlar?
  Neydi o g?nler?


  Yok, eskileri anma merasimine girme merak? yok?
  Bir zamanlar?
  Neydi o g?nler?
  Biz eskiden, su i?erdik testiden?
  Falan manzumeleri de sarm?yor zaten.
  Ama okullar ba?lay?nca yine de insan o ?ark?y? hat?rl?yor.
  ??imdi okullu olduk/ S?n?flar? doldurduk/ Sevin?liyiz hepimiz/ Ya?as?n okulumuz.?
  Ki, g?zel s?zler?
  Okula ba?lamak?
  Ya da insanlar?n ?ocuklar?n?n okula ad?m att??? ilk g?n? g?rmek sevin?lidir.
  Mutluluk verir.
  Ama milyonlarca insan i?in okul zaman? ?zd?raba? Kedere d?n???yor?
  Kay?t paras?? ?nl?k, ?anta, kalem defter?
  Yar?n k?m?r paras? da isterler?
  Bilmem ne kolu i?in ?u kadar para getirmeyeni dersten atmakla tehdit ederler?
  T?rl? d???nceler beyinleri i?gal ediyor?
  Ve bu sevin?li g?n karabasana d?n???yorsa?
  Ya da; birileri milyarlarca verip yirmi ki?ilik ?zel s?n?flar?
  ?zel hocalar?
  ?zel salonlarda okutuluyor?
  ?zel yemeklerden yiyip ve be?enmiyor?
  ?tekiler ise koyun istifi s?n?flara dolduruluyor?
  Hatta s?n?f yerine ah?rdan bozma mekruh binalara s?k??t?r?l?yorsa?
  Hani kalk?nma?
  Hani adalet?
  ***
  ?stelik biliyoruz?
  T?rban, ?rt? tart??malar? aras?na s?k??t?r?lm?? e?itimde arka planda ince planlar y?r?yor.
  E?itim sap?na kadar ?zelle?tirilmeye ?al???l?yor.
  Ve g?rd?k zaten;
  Ne kadar ?zelle?tirmeye merakl? bir e?itim vekili var.
  Ge?en y?l ne ayak oyunlar? yapm???
  ?zel okullara ne destekler sa?lamaya kalkm??t?.
  Yoksul semtlerde, i?siz insanlar?n ?ocuklar?nda odun k?m?r paras? istenirken?
  Ve o insanlar?n evlerinde odun k?m?r yokken!
  Yine biliyoruz.
  E?itim- sa?l?k y?k?
  ??retmen maa?lar? ?ok g?r?l?yor.
  S?zle?meli ??retmen?
  Norm kadro falan derken, en bedavaya ?al??acak k?leler aran?yor.
  Londra gibi yapacaklar;
  E?itimi ihaleye a??p ta?erona verecekler.
  En ucuz fiyat? veren e?itim ihalesini alacak.
  Sonra, ?? paraya ??retmen arayacak.
  ?? paraya k?le olmu? binlerce i?siz gen? ?niversiteli, bir saat o okula, bir saat bu okula ko?turacak.
  Ta?eron ??retmeni; zaten a?z?n? a?arsa kovulacak.
  Ne insanca ya?am?
  Ne insanca ?cret? Ne e?itim? Ne kalite?
  ?imdi okullu oldular?
  S?n?flar? doldurdular?
  Ama k?t? g?nler geliyor ?ocuklar.
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net