T?m K?y-Sen Sinoplu ?reticilerle bulu?tu

T?rkiye ?retici K?yl? Sendikas? (T?m K?y-Sen) y?neticileri, Sinop?un Boyabat il?esi Ba?l?ca k?y?n? ziyaret etti. Ziyarette, sendika Karadeniz temsilcisi Sait Kocaman, merkez y?neticilerinden Sad?k Turan ve sendikan?n e?itim ve ...


T?rkiye ?retici K?yl? Sendikas? (T?m K?y-Sen) y?neticileri, Sinop?un Boyabat il?esi Ba?l?ca k?y?n? ziyaret etti. Ziyarette, sendika Karadeniz temsilcisi Sait Kocaman, merkez y?neticilerinden Sad?k Turan ve sendikan?n e?itim ve ?rg?tlenme uzman? Sat?lm?? Ba?kavak yer ald?. Sendika y?netici ve temsilcileri yapt?klar? konu?malarda sendikan?n ni?in kuruldu?unu, ?lke tar?m?n?n i?inde bulundu?u sorunlar kar??s?nda sendikan?n tavr?n? ortaya koydular.
K?y kahvesinde bir araya gelen 40 ?retici ile bulu?an sendika y?neticilerinin konu?malar?n?n ard?ndan, 7 ki?ilik bir sendika giri?im grubu olu?turuldu. Olu?turulan gurubun, Ramazan ay?n?n bitiminin ard?ndan di?er k?yleri ziyaret ederek sendika ?ubesi kurma ?al??malar?n? h?zland?rmalar? y?n?nde karar al?nd?. (Sinop/EVRENSEL)
www.evrensel.net