G?NL?K

 • Mehter tak?m? Be?ikta? Anadolu Lisesi bah?esindeki yerini ald?!
  ?ocuklar s?raland?.
  S?ralar hizaland?.


  Mehter tak?m? Be?ikta? Anadolu Lisesi bah?esindeki yerini ald?!
  ?ocuklar s?raland?.
  S?ralar hizaland?.
  Veliler i?e bakakald?!
  ?yle ya, ??retim d?nemi a??l???nda mehter tak?m?n?n ne i?i vard??
  Yoksa, ders y?l? a??l??? de?il de Plevne?ye sefer mi ba?l?yordu?
  Hani, analar babalar, bac?lar ?nceden bilselerdi tedbir al?r...
  Cenge ??kan liseli yi?itlere k??l?k uzun don?
  Y?n fanila?
  ?rme y?n ?orap al?r?
  Heybeye de az?k neyin atarlard??
  Fakat haber verilmemi?ti.
  Tamam;
  Analar ?ocuklar? do?urmu?, hizmet eylesin vatana diye yo?urmu?tu.
  Fakat, ?ocuklar?n k?l?k k?yafeti meydan muhaberesine uymuyordu.
  Pantolon ceket? Kravat?
  ?stelik k?zlar da var!
  Hani b?yle diz ?st? etekler?
  Kravatl? erkekler?
  Bunlar Plevne?ye do?ru yola ??ksalard??
  Elin ?yabanc?lar?? bu sabi yavrular?, bizi fethe gelmi?ler diye ciddiye almazlard?!
  Yoksa bizim i?in hava ho?.
  Maksat cengaverlerin itibar? d??mesin!
  ***
  Mehteran ba?? tokma?? sallad?.
  ?Vakt-i s?ruru sefa, mehtarba?? hey! Hey!
  Hassdurrrr!
  Ya Allahhhh!?
  Yer ?stanbul Be?ikta? Anadolu Lisesi.
  Sefere ??k?lm?yordu, e?itim y?l? a??l?yordu!
  Mehter tak?m? gaza mar?lar?na ba?lam??t?:
  ?Ey ?anl? ordu, ey ?anl? asker
  Haydi Gazanfer, umman?? safterr
  Bir elde kalkan, bir elde han?er
  Serhade do?ru ey ?anl? asker
  Deryada olsa her ?ey muzaffer
  Dillerde tekbir, Allah?? ekber.?
  Mehteran tak?m?ndakiler par?ay? pek bir i?ten ve co?kulu s?ylediler
  Yine de liseliler yeni?eri gibi de?il, nizami ordu disiplini i?inde idiler.
  ?Ya Allaahh!?, hayk?r???n? duyunca ?Biz de ister?k? deyip taarruza ge?mediler!?
  Yoksa, palalar?, k?l??lar? kapsalar?
  Han?erleri ku?ansalar?
  Plevne?de mahsur Osman pa?am?z? kurtarmaya ??ksalar?
  ?ok kan d?k?l?rd? okul bah?esinde inan olsun!
  ??k?r e?itim y?l? a??l??? zayiats?z sona erdi.
  Fakat buradan Milli E?itim vekiline ?nemli bir duyuru:
  Okul a??l???nda bir eksiklik dikkatleri ?ekti:
  Mehter Tak?m? ?Ya Allah!? ?ektikten sonra bah?eye ?Allah Allah!? diye ortal??? inletip te?hizatlar?n? ?ak?rdatarak ?K?l?? Kalkan Ekibi? girmeli...
  ?zellikle k?zlar??
  ?Uleynn bre g?nahkarlar!
  Plevne?yi zapta b?yle k?sa etekle gidilir mi?? deyip k?l??tan ge?irmeliydi!
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net