Fair Play Konseyi kurucular? an?ld?

T?rkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK ) Fair Play Konseyi?nin kurulu?unun 25. y?l d?n?m? an?s?na, ilk Fair Play Konseyi?nde yer alan 5 ki?inin portrelerinin bulundu?u onur ?ilti, Fair Play Konseyi?nin odas?na as?ld?.


T?rkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK ) Fair Play Konseyi?nin kurulu?unun 25. y?l d?n?m? an?s?na, ilk Fair Play Konseyi?nde yer alan 5 ki?inin portrelerinin bulundu?u onur ?ilti, Fair Play Konseyi?nin odas?na as?ld?.
TMOK?un merkezi Atak?y?deki Olimpiyatevi?ninde, Fair Play Konseyi?nin odas?nda yap?lan t?rene, Avrupa Fair Play Birli?i (EFPM) Ba?kan? Carlos Gon?alvez, Gen?lik ve Spor Genel M?d?r Vekili Mehmet Atalay, TMOK Ba?kan? Togay Bayatl?, TMOK Fair Play Konseyi Ba?kan? Erdo?an Ar?p?nar, TMOK y?neticileri ve ilk 5 ?yenin hayatta olan ikisi Do?an Kolo?lu ve Merih Sezen ile hayatta olmayan 3 ?yeden Tar?k ?zerengin?in e?i Naciye ?zerengin, Ruhi Sar?alp?in e?i Ay?e Sar?alp ve Ahmet C?mert?in o?lu Atilla C?mert kat?ld?. Gon?alvez, t?rende yapt??? konu?mada, EFPM?nin 1994?te 13 ?lkenin temsilcisinin kat?l?m?yla Z?rih?te kuruldu?unu belirterek, ?Aradan ge?en 13 y?lda ?ye say?m?z 40?a ula?t?. T?rkiye, ?yelerimiz aras?nda en ?nemli yere sahip ?lkelerden birisidir? dedi. T?rende, ayr?ca 1983 y?l?nda d?nyada en b?y?k Fair Play ?d?l? olan ?Baron Pierre Coubertin ?d?l??n? alan ?smet Karababa?ya, Togay Bayatl? taraf?ndan an? plaketi verildi. Carlos Gon?alvez de Erdo?an Ar?p?nar?a Fair Play?e katk?lar?ndan dolay? bir plaket verdi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net