?Okul ?ncesi e?itime ?nem verilmeli?

Adana?da bulunan 706 ilk??retim okulunun y?zde 60??nda ana s?n?f? olmad??? bildirildi. E?itim Sen Adana ?ube Ba?kan? G?ven Bo?a, T?rkiye?de okul ?ncesi e?itime yeterli ?nem verilmedi?ini belirterek, ??ocu?un ki?ili?inin 7 ya??na...


Adana?da bulunan 706 ilk??retim okulunun y?zde 60??nda ana s?n?f? olmad??? bildirildi. E?itim Sen Adana ?ube Ba?kan? G?ven Bo?a, T?rkiye?de okul ?ncesi e?itime yeterli ?nem verilmedi?ini belirterek, ??ocu?un ki?ili?inin 7 ya??na kadar tamamland???; d?nyay?, nesneleri, ya?am? tan?maya ba?lad??? d?nem oldu?u g?z ?n?nde bulundurularak okul ?ncesi e?itim zorunlu hale getirilmelidir? dedi.
Kentte toplam 706 ilk??retim okulunun sadece 307?sinde ana s?n?f? mevcut. Merkez Seyhan il?esinde bulunan 152 ilk??retim okulunun 99?unda ana s?n?f? bulunurken, merkezdeki 53 okul ve il?eye ba?l? 26 k?y okulu da ana s?n?f? olmadan e?itim veriyor. Merkez Y?re?ir il?esinde ise ana s?n?f? olmayan okul oran? y?zde 51?e ula??yor. ?l?eye ba?l? 133 ilk??retim okulundan sadece 66?s?nda ana s?n?f? mevcut. Seyhan merkezinde Kuzey Adana olarak bilinen gelir d?zeyi y?ksek kesimin ya?ad??? b?lgede hemen hemen t?m okullarda ana s?n?f? var. Bu okullardan baz?lar?nda 2 ila 4 s?n?f mevcudu bulunurken, ana s?n?f? olmayan okullar?n, ?o?unlukla G?ney Adana olarak bilinen gelir d?zeyi d???k kesimin ya?ad??? b?lgede olmas? dikkat ?ekiyor.
D?? il?elerde ise ana s?n?f? bulunmayan okul oran? y?zde 20?ye kadar iniyor. Yumurtal?k il?esi ise 17 okulun 14??ndeki ana s?n?f? mevcudu ile en ?ansl? il?e konumunda. (Adana/D?HA)
www.evrensel.net