G?NL?K

 • Milli e?itim y?l? a??l???, Anadolu lisesindeki mehter tak?ml?, ?Hasdurrr! Ya Allahhh!? komutlu merasimden ibaret de?ildi.
  Ba?ka bir okulda Ba?efendi, a??l?? m?sameresine kat?lm??t?.


  Milli e?itim y?l? a??l???, Anadolu lisesindeki mehter tak?ml?, ?Hasdurrr! Ya Allahhh!? komutlu merasimden ibaret de?ildi.
  Ba?ka bir okulda Ba?efendi, a??l?? m?sameresine kat?lm??t?.
  Ger?i orada mehter tak?m? yer almam??t?!
  Kim bilir, belki de;
  Beyefendinin s?k?nt?ya d??ece?i varsay?lm??t?!
  ?yle ya?
  ?Hasdurrr!? denince Beyefendi haz?rola ge?se?
  Sonra da ?Ya Allah!? deyip d??man ?zerine y?r?se?
  Tamam, i?erde milli ruh ?aha kalkard??
  Amma?
  San?r?z Bat?ya kar?? b?yle bir ?ahlanmay? AB ho? kar??lamazd?!
  ?stelik tam da ?sivil anayasa? haz?rlarken?
  Askeri bir cenge kalk!
  Ya da tek ba??na beyefendi, koca mehter tak?m?na bedeldir prensibiyle meseleye yakla??ld?!
  Nitekim s?ylevi, bu fikri do?rulad?:
  ?E?itimde ?i?li ile ?emdinli?nin teknik imkanlar? hemen hemen ayn?.?
  Bu s?zlere ne denilebilir ki?
  ?Hasdurrrrr!
  Ya Allahhh!?
  ***
  Hakkaten de aynen ?yle!
  ?i?li?de ki?i ba??na 8?10 bin dolar milli gelir?
  ?emdinli, ?ukurca falan taraflar?nda ise ?ocuklara ?obanl?k?
  Ya da, kafalara bomba d???yor!
  Ger?i teknik olarak bunlar birbirine uymuyor?
  Ama?
  Olsunnn!
  M?him olan bir ?eylerin d??mesi!
  K?rsalda be? s?n?f bir arada okuyor!
  Kolektivizmin zevkine var?l?yor!
  ?i?li?de ise, ?ocuklar bu zevkten mahrum kal?yor!
  Yine mesela;
  B?lgede ?ngilizce dersine beden e?itimi ??retmeni?
  Fen dersine, din hocas? giriyor?
  ?i?li de ise ??retmenler b?yle ?kalifiye olmad???ndan?, matematik dersine matematik?i?
  Fen dersine fenci giriyor?
  Dolay?s?yla ?emdinli?deki ?ocuklar ?ok y?nl? e?itilirken?
  ?i?li?deki ?ocuklar tek d?zeli?e mahkum ediliyor!
  Bu y?zden olmal??
  ?niversiteye b?lgeden pek ?ocuk giremiyor!
  Ne demi? Ba?efendi;
  ??i?li ile ?emdinli?nin teknik hizmet imkanlar? hemen hemen ayn??
  ?Hasdurrrr!?
  ?Ya
  Allaahhh!?
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net