s?permen

 • Adam hayli alkoll? ve de bitkin, ?stelik gecenin saat ???nde evine gelir. Kar?s? son derece zinde, duruma hakim, kocas?n? sorgulamaya ba?lar:
  - S?yle bakal?m s?permeeen. Neler yapt?n bu ak?am?


  Adam hayli alkoll? ve de bitkin, ?stelik gecenin saat ???nde evine gelir. Kar?s? son derece zinde, duruma hakim, kocas?n? sorgulamaya ba?lar:
  - S?yle bakal?m s?permeeen. Neler yapt?n bu ak?am?
  - Valla kar?c?m, patronla beraber m??terileri yeme?e ??kartt?k.
  - Eeee, sonra ne yapt?n?z s?permen?
  - Oradan striptize gittiiik... Ben sadece seyrettim.
  - Yani sen bir ?eyler yapmad?n de?il mi, s?permen?!
  - Ben hi?bir ?eycikler yapmad?m, ama sen niye bana ikide bir s?permen diyorsun?
  - Valla, ben bir seni bir de s?permeni g?rd?m donunu pantolonunun ?st?ne giyen!
  www.evrensel.net