Bayan milliler ?talya?ya gitti

(A) Milli Bayan Basketbol Tak?m?, 24 Eyl?l-7 Ekim tarihleri aras?nda d?zenlenecek Avrupa ?ampiyonas? finallerine kat?lmak ?zere ?talya?ya gitti. Milliler, Avrupa ?ampiyonas? ?ncesi ev sahibi ?talya ile Chieti?de haz?rl?k ma?? oynayacak.


(A) Milli Bayan Basketbol Tak?m?, 24 Eyl?l-7 Ekim tarihleri aras?nda d?zenlenecek Avrupa ?ampiyonas? finallerine kat?lmak ?zere ?talya?ya gitti. Milliler, Avrupa ?ampiyonas? ?ncesi ev sahibi ?talya ile Chieti?de haz?rl?k ma?? oynayacak.
Avrupa ?ampiyonas??nda (A) Grubu?nda yer alan T?rkiye; Letonya, ?ek Cumhuriyeti ve ilave tak?m belirleme turundan gelecek son ekiple birlikte m?cadele edecek.
D?rder tak?ml? 4 grup halinde oynanacak Avrupa ?ampiyonas??nda, ilk tur ma?lar?n?n ard?ndan gruplar?nda ilk 3 s?rada yer alan tak?mlar ?st tura ??kmaya hak kazanacak. 6??ar tak?ml? 2 grubun olu?turulaca?? ikinci tur ma?lar? sonunda ise her grubun ilk 4 tak?m? ?eyrek finallerde m?cadele edecek. ?eyrek final ma?lar? ise tek ma?l?k eleme sistemine g?re oynanacak.
Milliler, ?ampiyonadaki ilk ma??n? 24 Eyl?l Pazartesi g?n? Letonya ile 19.30?da yapacak. ?kinci ma??nda ?ek Cumhuriyeti ile 25 Eyl?l Sal? g?n? 22.00?de kar??la?acak olan (A) Milli Bayan Basketbol Tak?m?, grubundaki son ma??nda ise 26 Eyl?l ?ar?amba g?n?, ilave tak?m belirleme turundan gelecek olan ekiple 19.30?da kar?? kar??ya gelecek.
Kadro
31. Avrupa Bayanlar Basketbol ?ampiyonas? finallerinde m?cadele edecek, antren?r Cem Akda? y?netimindeki (A) Milli Tak?m kadrosunda ?u oyuncular yer al?yor: Nevriye Y?lmaz, Birsel Vardarl?, Esmeral Tun?luer (Fenerbah?e), Didem Sar?ca, ?ebnem Kimyac?o?lu, I??l Alben, G?l?ah Akkaya (Galatasaray), Nilay Yi?it (Be?ikta? Cola Turka), Yasemin Horosan (Phard Napoli), ?aziye Karsl? (Montigarda), Bahar ?a?lar (Ceyhan Belediyesi), Korel Engin (Dinamo Moskova Region). (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net