Demir?ren, Engin ve ?ner Disiplin Kurulu?na sevk edildi

Be?ikta? Kul?b? Ba?kan? Y?ld?r?m Demir?ren, genel sekreter Kenan ?ner ve menajer Sinan Engin, T?rkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu?na sevk edildi.
Ba?kan Demir?ren, genel sekreter ?ner ve menajer Engin?in, ...


Be?ikta? Kul?b? Ba?kan? Y?ld?r?m Demir?ren, genel sekreter Kenan ?ner ve menajer Sinan Engin, T?rkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu?na sevk edildi.
Ba?kan Demir?ren, genel sekreter ?ner ve menajer Engin?in, siyah-beyazl?lar?n ligin 5. haftas?nda deplasmanda Ankaraspor ile oynad?klar? ma? sonras?, Futbol Federasyonu aleyhine yapt?klar? a??klamalar nedeniyle Disiplin Kurulu?na sevk edildi?i ??renildi.
Gols?z beraberlikle sona eren Ankaraspor-Be?ikta? ma??n?n uzatma dakikalar?nda, ba?kent ekibinin Slovak kalecisi Stefan Seneck?in elinden ka??rd??? top, kale ?izgisini ge?mesine kar??n, gol, ma??n hakemi Vedat Y?ksel taraf?ndan ge?ersiz say?lm??t?. Gol?n iptaline gerek?e olarak, Be?ikta???n forvet oyuncusu Nobre?nin elle m?dahalesi g?sterilmi?, ancak medyada yer alan g?r?nt?lerde, Brezilyal? futbolcunun ne kaleci ne de topa bir m?dahalesinin bulunmad??? ortaya ??km??t?.
Be?ikta? Kul?b? Asba?kan? ve Hukuk ??leri Sorumlusu Avukat Levent Erdo?an da d?n yapt??? a??klamada, Ankaraspor-Be?ikta? ma??nda kural hatas? yap?ld??? gerek?esiyle kar??la?man?n tekrar edilmesi i?in Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu?na ba?vuruda bulunduklar?n? bildirmi?ti. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net