?srail: Gazze d??man varl?k

?srail?de d?n toplanan g?venlik kabinesi, Gazze ?eridi?ni ?d??man varl?k? olarak ilan etti. Gazze ?eridi?ne bir kara harekat?na ??imdilik? kar?? ??kan ?srail, elektrik ve gaz temininin azalt?lmas? ba?ta olmak ?zere, Gazze ...


?srail?de d?n toplanan g?venlik kabinesi, Gazze ?eridi?ni ?d??man varl?k? olarak ilan etti. Gazze ?eridi?ne bir kara harekat?na ??imdilik? kar?? ??kan ?srail, elektrik ve gaz temininin azalt?lmas? ba?ta olmak ?zere, Gazze ?eridi?ne ekonomik yapt?r?mlar uygulanmas?n? da benimsedi.
Hamas??n kontrol?ndeki Gazze?ye olas? bir ?srail operasyonu ihtimali de y?kseliyor. Kabinede a??rla?t?r?lan tecritin Hamas?? zay?flatmay? ama?lad???n? s?yleyen ?srail Savunma Bakan? Ehud Barak??n, ?Ge?en her g?n bir kara harekat?na daha fazla yakla??yoruz? dedi?i de ??renildi.
Ekonomik yapt?r?mlar
G?venlik kabinesi toplant?s?ndan sonra yap?lan bas?n duyurusunda, ?Hamas??n ter?rist bir ?rg?t oldu?u, Gazze ?eridi?nde y?netimi ele ge?irmesinden sonra de b?lgeyi d??man topraklar?na d?n??t?rd???? iddia edildi. G?venlik kabinesinin toplant?s?nda, elektrik arz?n?n ve fuel oil temininin azalt?lmas? karar? al?n?rken, elektrik kesintisinin ne zaman ba?layaca?? konusunda ise bir tarih verilmedi.
Gazze ?eridi?nde Hamas??n kontrol?n? ele ge?irdi?i g?nden bu yana kapal? tutulan ve sadece insani yard?mlar i?in k?s?tl? olarak a??lan s?n?r ge?i?lerindeki uygulama da iyice a??rla?t?r?ld?.
Hamas: Sava? ilan?
Hamas ise ?srail g?venlik kabinesinin karar?n?, ?sava? ilan?? olarak de?erlendirdi. Hamas S?zc?s? Fevzi Barhum, ?Bu sava? ilan?d?r ve halk?m?za y?nelik ter?rist Siyonist sald?r?lar?n devam?d?r? diye konu?tu. Barhum, ?Ramallah?taki adam? diye niteledi?i, Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas??n, ?d??manla i?birli?ini ve bu durumda sessiz kalmas?n? da ?ok garipsedi?ini? dile getirdi. Gazze?deki Filistinliler de karara tepki g?sterdi. Bir Gazzeli, ?Bunlar Hamas?tan ?ok bizi etkileyecek. Hamas bunlara ald?r?yor mu ki, olan Gazze?de ya?ayanlara oluyor? dedi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net