Rice Atom Ajans??na ??k??t?

ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice, Uluslararas? Atom Enerjisi Ajans??na ?ran stratejisi konusunda ??k??t? ve Tahran?a kar?? daha sert ?nlemler al?nmas?n? istedi.


ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice, Uluslararas? Atom Enerjisi Ajans??na ?ran stratejisi konusunda ??k??t? ve Tahran?a kar?? daha sert ?nlemler al?nmas?n? istedi.
?srail ile Filistin?i kapsayan Ortado?u ziyaretine d?n ba?layan Rice, ??ran krizi konusunda diplomatik yolun i?leyece?ine inand?klar?n?? ifade etse de ?t?m se?eneklerin masada oldu?u? tehdidini yinelemeyi ihmal etmedi. UAEA?n?n i?inin ise diplomasi olmad???n? ileri s?ren Rice, ?rg?t?n, ?ABD?nin de ?yesi oldu?u y?netim kurulu bulunan teknik bir kurum oldu?unu? savundu. Rice, hi? kimsenin ?ranl?lardan yerine getirmesini istedi?i y?k?ml?l?kleri azaltamayaca??n? da s?yledi. Rice, UAEA ?efi Muhammed El Baradei?in, ?ran?a ?bulan?k bir mesaj? verdi?ini de iddia etti.
Washington ve m?ttefikleri, UAEA?n?n ?ran giri?imlerinin dikkatleri, BM?nin taleplerinden farkl? y?ne ?ekti?ini iddia ediyor.
Ortado?u konferans?
?te yandan Rice, ABD?de gelecek ay d?zenlenecek Ortado?u Konferans??n?n ?ciddi ve esasl?? olmas?n? arzu ettiklerini s?yledi. Konferans?n, Filistin devletinin kurulmas?na y?nelik m?zakereleri bir an evvel ba?latma ?abalar?n? desteklemesi gerekti?ini s?yleyen Rice, ?Herkesin de konferans?n ciddi ve esasl? ?ekilde yap?lmas?ndan yana oldu?unu d???n?yorum. Herkes istiyor ki temel meseleler ele al?ns?n. Ba?ka bir beklenti yok...? dedi.
Konferans?n tarihini netle?tirmeyen Amerikan y?netimi, davet etmeyi d???nd??? ?lkeleri de hen?z a??klamad?. Ancak diplomatik kaynaklara g?re ABD?nin, b?lgenin kilit ?lkesi Suriye?yi konferansa davet etmeyece?i s?yleniyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net