Cunta, rahiplerin y?r?y???ne engel olmad?

G?ney Asya ?lkelerinden Myanmar?da (Burma) askeri cuntay? protesto etmek i?in ?nceki g?nden bu yana y?r?y?? d?zenleyen Budist rahipler, polisin biber gaz? sald?r?s?na ra?men y?r?y?? eylemlerine d?n de devam etti.


G?ney Asya ?lkelerinden Myanmar?da (Burma) askeri cuntay? protesto etmek i?in ?nceki g?nden bu yana y?r?y?? d?zenleyen Budist rahipler, polisin biber gaz? sald?r?s?na ra?men y?r?y?? eylemlerine d?n de devam etti. Geleneksel dini giysiler i?inde protesto y?r?y???ne devam eden 4 bine yak?n rahibin, Maha Myat Muni Tap?na???na do?ru y?r?d??? kaydedildi. Askeri cuntan?n, iktidar? 1988 y?l?ndan bu yana elinde bulundurdu?u Myanmar?da son birka? haftad?r demokrasi talebiyle eylemler d?zenleniyor. ?nceki eylemleri de zor yoluyla bast?rmaya ?al??an cunta, Budist rahiplerin y?r?y???ne de biber gaz?yla sald?rm??t?. Y?r?y??, 1988?de Myanmar?da cuntaya kar?? ??kan demokrasi yanl?s? isyan?n bast?r?ld??? olaylar?n 19. y?ld?n?m?ne denk getirilmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net