Burns, Erdo?an ile g?r??t?

ABD D??i?leri Bakanl??? Siyasi ??lerden Sorumlu M?ste?ar? N?cholas Burns, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ile g?r??t?.
Ba?bakanl?k merkez binadaki g?r??menin ard?ndan bas?n mensuplar?n?n


ABD D??i?leri Bakanl??? Siyasi ??lerden Sorumlu M?ste?ar? N?cholas Burns, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ile g?r??t?.
Ba?bakanl?k merkez binadaki g?r??menin ard?ndan bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan Burns, g?r??meden memnuniyetini dile getirdi. G?r??meyi yeni d?nemin ba?lang?c? olarak ifade eden Burns, T?rkiye?den ve di?er ?lkelerden ?ran ile ili?kilerinde hassas davranmalar?n? istedi.
?ran?dan T?rkiye?ye s?re
ABD, T?rkiye ile ?ran aras?nda imzalanan do?al gaz anla?mas?na tepki g?stermeyi s?rd?r?rken ?ran Petrol Bakan Vekili Gulam H?seyin Nozari, ?T?rkiye?nin G?ney Pars do?al gaz projesi konusunda karar vermek i?in en fazla d?rt ay? oldu?unu? s?yledi.
Gulam H?seyin Nozari, ?ran medyas?na yapt??? a??klamada, birka? ay ?nce iki ?lke aras?nda bakanlar d?zeyinde imzalanan mutabakat muht?ras?n? an?msatarak, muht?raya g?re T?rkiye?nin, G?ney Pars do?al gaz projesinin 22-24. a?amalar?n? geli?tirme ?al??malar?n? ?stlendi?ini belirtti.
S?z konusu belge ile ?ran??n T?rkiye ?zerinden Avrupa?ya do?al gaz ihra? edebilece?ini kaydeden Nozari, T?rkmenistan??n da ?ran ?zerinden T?rkiye?ye gaz ihra? edebilece?ini ifade etti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net