Hastane do?uma almad?

?stanbul?da evlilik d??? hamile kald??? gerek?esi ile ailesi taraf?ndan reddedilen 19 ya??ndaki Tu?ba Karaahmeto?lu bebe?ini sokakta do?urmaktan k?l pay? kurtuldu.


?stanbul?da evlilik d??? hamile kald??? gerek?esi ile ailesi taraf?ndan reddedilen 19 ya??ndaki Tu?ba Karaahmeto?lu bebe?ini sokakta do?urmaktan k?l pay? kurtuldu. Taksim ?lkyard?m Hastanesi taraf?ndan kabul edilmeyen ve 2 saat sandalye ?zerinde bekletilen 8 ayl?k hamile Karaahmeto?lu minib?s ile ?i?li Etfal?e yeti?tirildi.
Tu?ba Karaahmeto?lu evlilik d??? hamile kald??? gerek?esi ile ailesi taraf?ndan evden at?ld?. Bunun ?zerine sokaklarda ya?amaya ba?layan Tu?ba Karaahmeto?lu ?nceki g?n ak?am saatlerinde yol ortas?nda sanc?lanarak bay?l?nca yard?m?na oto yedek par?a tamircisi O?uzhan ?zalt? yeti?ti. ?zalt? taraf?ndan minib?sle Taksim ?lkyard?m Hastanesi?ne g?t?r?len Karaahmeto?lu, kuv?z olmad??? gerek?esiyle kabul edilmedi, ?i?li Etfal E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi?ne sevk edildi.
Karaahmeto?lu, sevk i?in ambulans tahsis edilmeyince 2 saat hastane ?n?ne konulan sandalyede oturarak bekledi. ?zalt?, ?Sokak ortas?nda bay?ld?, hastaneye getirdik. Fakat 2 saattir yard?m eden yok? diye konu?tu. Ambulans gelmeyece?ini anlayan ?zalt?, her an do?um yapma riski olan Karaahmeto?lu?nu yine minib?s?ne alarak ?i?li Etfal?e yeti?tirdi.
?i?li Etfal E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi?ne g?t?rmek i?in yola ??kt?. Ancak Halaskargazi Caddesi?ndeki trafik gen? kad?na zor anlar ya?att?. Bir polis ekibinin eskortluk etmesiyle Karaahmeto?lu hastaneye yeti?tirildi. Burada da gen? kad?n, kendisine yard?ma gelen arkada??n?n deste?iyle y?r?yerek hastanenin acil servisinden i?eri girdi. Gen? kad?n bir k?z ?ocu?u d?nyaya getirdi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net