TEDA? binas? temelsiz ve demirsiz ??kt?

TEDA? Mu? ?l M?d?rl??? binas?nda temel betonunun olmad??? ve binadaki bir?ok kolonun i?inde demir bulunmad??? ortaya ??kt?.
TEDA? Van B?lge M?d?r? Muammer Yavuz, yakla??k 10 y?l ?nce in?a edilen ...


TEDA? Mu? ?l M?d?rl??? binas?nda temel betonunun olmad??? ve binadaki bir?ok kolonun i?inde demir bulunmad??? ortaya ??kt?.
TEDA? Van B?lge M?d?r? Muammer Yavuz, yakla??k 10 y?l ?nce in?a edilen TEDA? Mu? ?l M?d?rl??? hizmet binas?nda sars?nt?lar ya?anmas? ?zerine, depreme dayan?kl?l?k testi yapt?rd?klar?n? belirtti. Testlerin ard?ndan binan?n sa?lam olmad???n?n belirlendi?ini ve genel m?d?rl?k taraf?ndan binan?n g??lendirilmesine karar verildi?ini anlatan Yavuz, ?Binan?n g??lendirilmesi ?al??malar? s?ras?nda temele inildi?inde ?ncelikle binan?n projeye uygun yap?lmad??? tespit edildi. Yap?lan kontrollerde ise binan?n temel betonunun olmad???, bir?ok kolonda demir bulunmad??? g?r?ld?? dedi.
Yavuz, 4 katl? binan?n g??lendirilmesinin 2 milyon YTL?ye mal olaca??n? kaydetti. (Mu?/EVRENSEL)
www.evrensel.net