Deniz Gezmi??i ananlar yarg?lan?yor

Samsun 78?liler Dayan??ma ve Ara?t?rma Derne?i taraf?ndan 6 May?s 2007?de K?z?ldere?de d?zenlenen anmaya kat?lanlar hakk?nda a??lan dava ba?lad?.Ankara 11. A??r Ceza Mahkemesi?nde d?n ilk duru?mas? g?r?len davada, 30 ...


Samsun 78?liler Dayan??ma ve Ara?t?rma Derne?i taraf?ndan 6 May?s 2007?de K?z?ldere?de d?zenlenen anmaya kat?lanlar hakk?nda a??lan dava ba?lad?.
Ankara 11. A??r Ceza Mahkemesi?nde d?n ilk duru?mas? g?r?len davada, 30 san?ktan hi?biri kat?lmazken, avukatlar? ?lyas Danyeli yer ald?. Duru?mada, Samsun, Bafra, ?stanbul a??r ceza mahkemeleri ile Suluova, Ta?ova ve Almus Asliye Ceza Mahkemelerinden san?klar ve tan?klarla i?in yaz?lan talimatlara cevap gelmedi?i belirtilirken, THKO ?rg?t? i?in Emniyet Genel M?d?rl????nden istenen bilgilerin geldi?i kaydedildi. Duru?ma, san?klar?n ifadesinin al?nmas? i?in ileri bir tarihe ertelendi.
Deniz Gezmi?, Yusuf Aslan ve H?seyin ?nan??n idam edili?lerinin y?l d?n?m?nde ?ld?r?len devrimcileri anmak isteyen 40?a yak?n ki?i, 6 May?s 2007 tarihinde K?z?ldere?de bir anma d?zenlemi?lerdi.
Anmaya kat?lan 30 ki?i, jandarma taraf?ndan g?zalt?na al?nm?? ve haklar?nda ?silahl? ter?r ?rg?t? THKO kurucusu ve ?yesi olduklar? bilinen Deniz Gezmi? ve Mahir ?ayan??n eylemlerini ve ki?iliklerini ?vmek? iddias?yla dava a??lm??t?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net