?Yeniden yarg?lamaya? tepkiler s?r?yor

Prof. Dr. ?brahim kabo?lu ile Prof. Dr. Bask?n Oran??n, ?Az?nl?k Haklar? ve K?lt?rel Haklar ?al??ma Grubu Raporu? nedeniyle yeniden yarg?lanmalar?na tepkiler s?r?yor.


Prof. Dr. ?brahim kabo?lu ile Prof. Dr. Bask?n Oran??n, ?Az?nl?k Haklar? ve K?lt?rel Haklar ?al??ma Grubu Raporu? nedeniyle yeniden yarg?lanmalar?na tepkiler s?r?yor.
E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, Kabo?lu ve Oran??n yeniden yarg? kar??s?na ??kacak olmalar?n? ?endi?e verici? olarak de?erlendirdi. Din?er, iki de?erli bilim insan?n?n Ba?bakanl?kta kendilerinden istenen bir rapor nedeniyle yarg?lanmalar? yeterince manidar iken, ?halk? kin ve d??manl??a tehlikeli tahrik? iddias?n?n ise esef verici oldu?unu dile getirdi.
?nsan Haklar? Derne?i de Kabo?lu ve Oran??n yeniden yarg?lanmalar?n? ?d???nce ?zg?rl???ne g?sterilen tahamm?l?n son ?rne?i? olarak de?erlendirdi.
Dernek taraf?ndan yap?lan yaz?l? a??klamada, ?Siyasal iktidarlar ve yarg? b?rokrasisi, ifade ?zg?rl???n? koruma alt?na almak yerine, tehdit alt?nda tutmaktad?r? denildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net