ABD, IMF ba?kan?n? belirledi

ABD, IMF Ba?kanl??? i?in Fransa eski Maliye Bakan? Strauss-Kahn?? destekledi?ini a??klad?. ABD Hazine Bakan??n?n a??klamas?ndan sonra IMF?nin yeni ba?kan?n?n Strauss-Kahn olmas?na kesin g?z?yle bak?l?yor.


ABD, IMF Ba?kanl??? i?in Fransa eski Maliye Bakan? Strauss-Kahn?? destekledi?ini a??klad?. ABD Hazine Bakan??n?n a??klamas?ndan sonra IMF?nin yeni ba?kan?n?n Strauss-Kahn olmas?na kesin g?z?yle bak?l?yor. IMF hissedar? 150 ?lke aras?nda ABD?nin pay? y?zde 25 ile en y?ksek d?zeyde bulunuyor. AB?nin de aday? olan Kahn??n ekim ay?ndaki IMF/D?nya Bankas? toplant?lar?na ba?kan olarak gidebilece?i belirtiliyor.
IMF?nin mevcut Ba?kan? Rodrigo de Rato?nun, ?zel nedenlerden dolay? g?revi b?rakaca??n? a??klamas? ?zerine bu g?reve Avrupa Birli?i ve Rusya taraf?ndan iki aday g?sterilmi?ti. Avrupa Birli?i?nin aday? olan 58 ya??ndaki Frans?z Dominique Strauss-Kahn bu y?l ba??nda Fransa?n?n cumhurba?kan? olmak istemi? ancak ba?aramam??t?. Rusya?n?n aday? ise ?ek Cumhuriyeti?nin eski Ba?bakan? Josef Tosovsky...
IMF yetkilileri, eyl?l ay?nda iki adayla da m?lakat yaparak, ekim ay?nda bo?alacak olan IMF Ba?kanl??? koltu?una kimin oturaca??na karar verecek. (EKONOM? SERV?S?)
www.evrensel.net