D?HA muhabirleri 5 ayd?r tutuklu

G?ndem Gazetesi Mersin B?rosu?na yap?lan polis bask?n?nda g?zalt?na al?narak tutuklanan Dicle Haber Ajans? (D?HA) muhabirleri Ali Bulu? ve Mehmet Karaaslan, 5 aydan bu yana hukuksuz bir ?ekilde cezaevinde tutuluyor.


G?ndem Gazetesi Mersin B?rosu?na yap?lan polis bask?n?nda g?zalt?na al?narak tutuklanan Dicle Haber Ajans? (D?HA) muhabirleri Ali Bulu? ve Mehmet Karaaslan, 5 aydan bu yana hukuksuz bir ?ekilde cezaevinde tutuluyor. Avukat Tugay Bek ?Adresleri, yapt?klar? i? belli olan Bulu? ve Karaaslan??n tutuklulu?u bir cezaland?rmaya d?n??t?r?lm??t?r? diyor. D?HA Haber M?d?r? Veysi Polat, ?5 ayl?k s?rede iddianamenin bile haz?rlanmamas? olay?n vehametini a??k?a ortaya koymaktad?r. Temel g?revi halk?n sesini duyurmak olan muhabirlerimizin derhal b?rak?lmas?n?, bas?n ve ifade ?zg?rl??? ?n?ndeki engellerin kald?rmas?n? istiyoruz? yorumunu yapt?. (Adana/D?HA)
www.evrensel.net