Yeni ?eyler denemek istiyorum

Alt?n Ay? ?d?ll? y?netmen Fatih Ak?n, ?iyi filmler yapmak, yeni ?eyler denemek istedi?ini, ba?ar?da bo?ulmak istemedi?ini? s?yledi. Ak?n, Alman Haber Ajans??na (DPA) yapt??? a??klamada, son filminde ?zerinde bask? ...


Alt?n Ay? ?d?ll? y?netmen Fatih Ak?n, ?iyi filmler yapmak, yeni ?eyler denemek istedi?ini, ba?ar?da bo?ulmak istemedi?ini? s?yledi. Ak?n, Alman Haber Ajans??na (DPA) yapt??? a??klamada, son filminde ?zerinde bask? hissetti?ini, ?Duvara Kar??? filminin g?ndemde olmas?ndan dolay? kendisine ve izleyicilerine bunun bir kez yap?lm?? bir ?ey olmad???n? ispatlamak istedi?ini belirterek, ??yi filmler yapmak, yeni ?eyler denemek istiyorum, ba?ar?da bo?ulmak istemiyorum? dedi. ?Ya?am?n K?y?s?nda? filminin Almanya?da Oscar i?in aday g?sterilmesinden dolay? memnuniyetini dile getiren Ak?n, ?Ancak ?unu unutmamak laz?m. Bu daha adayl??a adayl?k? diye konu?tu.
Berlin Film Festivali Berlinale?de ?Alt?n Ay?? ?d?l?n? alan ?Duvara Kar??? filminin Oscar?a aday g?sterilecek film olarak g?r?ld???n? s?yleyen Ak?n, ?Ya?am?n K?y?s?nda? filminin adayl?k i?in daha do?ru bir karar olabilece?ini ifade etti. Cannes Film Festivali?nde ?En ?yi Senaryo? ve ?Ek?menik J?ri ?d?l??n? alan Fatih Ak?n??n ?Ya?am?n K?y?s?nda? filmi, Almanya ad?na ?En ?yi Yabanc? Film? kategorisinde Oscar?a adayl?k i?in g?nderilecek. Film, 27 Eyl?l?den itibaren Almanya?da sinemalarda g?sterime girecek.
Elemeler 22 Ocak?ta
?Ya?am?n K?y?s?nda?, 22 Ocak?taki elemelerde 5 aday film aras?na kal?rsa, 24 ?ubat?taki finalde Oscar i?in yar??acak. Filmde, globalle?en d?nyada siyasi ve k?lt?rel farkl?l?klar ?er?evesinde T?rkler ve Almanlar aras?ndaki a?k ve aile hikayesi anlat?l?yor. Ba?rollerini Nurg?l Ye?il?ay, Baki Davrak, Tuncel Kurtiz, Patrycia Ziolkowska ve Nursel K?se?nin payla?t??? film, 26 Ekim?de de T?rkiye?de vizyona girecek. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net