K?rt Film Festivali?ne ba?vurular ba?lad?

Be?inci Londra K?rt Film Festivali 30 Kas?m-6 Aral?k tarihleri aras?nda d?zenleniyor. Festivale g?nderilecek film ba?vurular?n?n 15 Ekim 2007?ye kadar yap?lmas? gerekiyor.


Be?inci Londra K?rt Film Festivali 30 Kas?m-6 Aral?k tarihleri aras?nda d?zenleniyor. Festivale g?nderilecek film ba?vurular?n?n 15 Ekim 2007?ye kadar yap?lmas? gerekiyor. www.lkff.co.uk adresi ?zerinden ?ngilizce ile K?rt?enin Sorani ve Kurmanci leh?elerinde haz?rlanm?? olan kat?l?m ?artlar? ve ba?vuruya dair detaylar? i?eren formu doldurarak festivale, filmin g?sterimi i?in ba?vuruda bulunmak m?mk?n. Festivalde bu y?ldan itibaren Y?lmaz G?ney?in an?s?na bir k?sa film yar??mas? da d?zenlenecek. K?rt y?netmenler taraf?ndan yap?lan herhangi bir konudaki filmler ile K?rtler hakk?nda K?rt olmayan y?netmenler taraf?ndan yap?lan 30 dakikay? a?mayacak k?sa filmlere birincilik, ikincilik ve ???nc?l?k ?d?lleri verilecek. Kat?lacak b?t?n filmleri ingilizce altyaz?l? olmas? gerekiyor. Yar??maya ancak 2006 y?l? ve 2007 y?l?nda yap?lm?? ve ?nceki y?llarda Londra K?rt Film Festivali?nde g?sterilmemi? olan filmler kat?labilecek. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net