Ecevit ??eriat d?zeni? dedi

DSP Kurucu Genel Ba?kan? Rah?an Ecevit, yeni anayasa haz?rl?klar?yla ?eriat d?zeninin yasalla?t?r?lmaya ?al???ld???n? ileri s?rd?.
Rah?an Ecevit yapt??? yaz?l? a??klamada, 17 May?s 2006?da ...


DSP Kurucu Genel Ba?kan? Rah?an Ecevit, yeni anayasa haz?rl?klar?yla ?eriat d?zeninin yasalla?t?r?lmaya ?al???ld???n? ileri s?rd?.
Rah?an Ecevit yapt??? yaz?l? a??klamada, 17 May?s 2006?da ger?ekle?tirilen Dan??tay sald?r?s? ile T?rkiye Cumhuriyeti?nin ikiye b?l?nd??? ifadesini kulland?. Ecevit, ?Bu durum k?smen insanlar?m?z?n ?zerinde uygulanan dini bask?yla, k?smen maddi ??kar yoluyla sa?lanm??t?r? dedi.
Ecevit a??klamas?nda ?eriat ?zlemcilerinin y?llard?r hayata ge?irmek i?in ?al??t?klar? ?eriat d?zeninin yeni anayasa ile yasalla?t?r?lmaya ?al???ld???n? savunarak laik cumhuriyetin yara ald???n? s?yledi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net